Wydrukuj tę stronę

mgr inż. Dawid Szweda, mgr. inż. Radosław Kozak, mgr inż. Piotr Kubica, 3 grudnia 2010

"Synteza i charakterystyka warstw polimerowych otrzymanych techniką „szczepienia od” i „szczepienia do” podłoża”

- mgr inż. Dawid Szweda

"Nowe, biodegradowalne nanocząstki poli(metakrylanu glikolu oligoetylenowego) do enkapsulacji substancji biologicznie aktywnych” - mgr inż. Radosław Kozak

"Jak obecność fazy nieorganicznej wpływa na właściwości membrany w procesie separacji gazów? Analiza na podstawie wybranych układów opisanych w literaturze” - mgr inż. Piotr Kubica

Seminarium odbędzie się 3 grudnia 2010 r. o godzinie 9:00 w sali seminaryjnej budynku Centrum w Gliwicach przy ul. Sowińskiego 5.

Czytany 2213 razy