Print this page

mgr inż. Klaudia Nocoń i mgr Paweł Gnida, 06.02.2020

„Poliimidy oraz ich kompozyty jako prekursory nowoczesnych materiałów membranowych do separacji gazów”

„Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne - wpływ struktury z uwzględnieniem rodzaju barwnika na parametry fotowoltaiczne”

Read 892 times