Print this page

Seminar - mgr inż. Adrian Domiński, 10.03.2020

"pH-czułe nośniki glikokoniugatów substancji biologicznie aktywnych"

The seminar will take place on 10th March 2020 (Tuesday) at 9.00 in the lecture room of the Center in Zabrze, at ul. M. Curie-Skłodowskiej 34.

Read 816 times