Wydrukuj tę stronę

III miejsce CMPW PAN w rankingu SCImago

Jesteśmy trzecią, na 104 podlegających ocenie, jednostką naukową w zestawieniu SCImago Institution Ranking (SIR) pod względem innowacyjności w Polsce. W zestawieniu ogólnym jednostek naukowych w kraju zajmujemy 10 miejsce za rok 2021.

https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=POL&;ranking=Innovation

https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=POL&;ranking=

SCImago Institutions Rankings (SIR) to międzynarodowy ranking uczelni, instytutów oraz firm, które prowadzą badania naukowe. Jego opracowaniem zajmuje się firma Scimago Labs. Ocenie podlegają tylko te jednostki, które w badanym okresie opublikowały co najmniej 100 prac uwzględnionych w bazie SCOPUS.

W rankingu analizowane są trzy wskaźniki: badania (research rank) - na podstawie analizy bibliometrycznej danych z bazy SCOPUS (Elsevier), innowacyjność (innovation rank) - na podstawie analizy cytowań publikacji danej instytucji w patentach, w oparciu o bazę PATSTAT oraz wpływ społeczny (societal rank) - oznacza obecność danej instytucji w internecie.

Czytany 985 razy