Wydarzenia

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)”

Czas realizacji projektu: lipiec 2019 – czerwiec 2022

Wartość projektu: 6 169 295,36 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 5 020 918,05 PLN

Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Lider projektu:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Departament Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

Partnerzy projektu:
1. Główny Instytut Górnictwa
2. Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o.
3. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
4. Park Naukowo-Technologiczny "Euro-Centrum" Sp. z o.o.
5. Politechnika Śląska
6. Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego Sp. z o.o.

Konsorcjum w składzie:
1. Uniwersytet Śląski w Katowicach
2. Spółka SPIN-US Sp. z o.o.
3. Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET
4. Sieć Badawcza Łukasiewicz –Instytut Metali Nieżelaznych
5. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

Cel projektu:

  • usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu,
  • zacieśnienie współpracy sieciowej poprzez budowanie kompetencji oraz kreowanie marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS),
  • zwiększenie liczby Obserwatoriów Technologicznych zgodnych z obszarami technologicznymi i oczekiwaniami jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw,
  • kontynuacja realizacji Procesu Przedsiębiorczego Odrywania mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą wpłynąć na aktualizację inteligentnych specjalizacji wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RIS WSL),
  • rozwój działań mających na celu inicjowanie i wzmacnianie współpracy biznesu oraz jednostek B+R i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji poprzez identyfikację obszarów/tematów biznesowych, w ramach których możliwe byłoby wspólne działanie i realizacja nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych.
Czytany 304 razy

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

BIP CMPW PAN