Print this page

Seminar dr hab. inż. Wojciech Wałach, mgr inż. Katarzyna Filipek, dr Barbara Mendrek, 10.05.2022

"Chromatografia cieczowa (HPLC) - zastosowania i możliwości badawcze aparatury"
dr hab. inż. Wojciech Wałach, prof. CMPW PAN

"Promieniowanie mikrofalowe w chemii materiałów polimerowych i węglowych (microwave-assisted synthesis)"
mgr inż. Katarzyna Filipek

"Charakterystyka polimerów metodą chromatografii żelowej (SEC-MALLS) i metodami rozpraszania światła (SLS, DLS) w roztworach – możliwości badawcze"
dr Barbara Mendrek

The seminar will take place on May 10, 2022 (Tuesday) at 9:00 am in the lecture room. 

Read 119 times