Print this page

Aleksandra Borecka, 2018

"Opracowanie resorbowalnego, polimerowego systemu długotrwałego i kontrolowanego uwalniania rysperydonu w leczeniu schizofrenii"

Supervisor:
prof. Janusz Kasperczyk, Medical University of Silesia, Sosnowiec

Auxiliary supervisor:
Dr Artur Turek, Medical University of Silesia, Sosnowiec

Reviewers:
Prof. Jerzy Pałka, Medical University of Bialystok
Dr hab. Marcin Sobczak, Medical University of Warsaw

The defense of the dissertation was held on October 18, 2018 at Medical University of Silesia in Sosnowiec.

Read 51 times