Wykłady

WYKŁADY NA ZAPROSZENIE INSTYTUCJI NAUKOWYCH I WYKŁADY NA ZAPROSZENIE NA KONFERENCJACH - 2021

K. Jelonek, M. Jurczyk, M. Musiał-Kulik, R. Smolarczyk, M. Jarosz-Biej, T. Cichoń, A. Orchel, B. Kaczmarczyk, S. Li, J. Kasperczyk „Biodegradable micelles for targeted delivery of anticancer drugs”, Scientific Meetings, Gliwice, 18-20.11.2021 r.

J. Jaworska „Analiza jakościowa próbek miodów odmianowych pozyskanych z polskich pasiek przy wykorzystaniu metody Spektroskopii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego”, XXVI Konferencja Pszczelarska, Częstochowa, 06.12.2021 r.

M. Kowalczuk „Zrównoważony rozwój, a wpływ polimerów na środowisko”, II EU Green Week w Lublinie - Spacer żywiołów: woda, ziemia, powietrze, UMCS, Lublin, 01.06.2021 r.

A. Kowalczuk „Star polymer nanostructures for gene therapy”, InterNanoPoland, Katowice, 15-16.04.2021 r. (konferencja on-line)

B. Trzebicka „Modyfikacja chemiczna poli(metakrylanów glikoli oligoetylenowych) drogą do kontroli zagregowanych struktur i nośników”, XXV Konferencja Naukowa „Modyfikacja Polimerów” MODPOL 2021, Szklarska Poręba, 06-09.09.2021 r.

N. Oleszko-Torbus „Modelowanie właściwości poli(2-oksazolin) do zastosowań biomedycznych”, 63 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Łódź, 13- 17.09.2021 r. (konferencja on-line)

M. Kowalczuk “New vistas in multistage mass spectrometry for analysis of biodegradable polymers”, Instytut Chemii Makromolekularnej „Petru Poni”, Iasi, Rumunia, 12.10.2021 r.

B. Jarząbek „Metoda spektroskopii optycznej in situ w ocenie stabilności termicznej cienkich warstw polimerowych i blend typu polimer:fuleren, pod kątem ich zastosowań w optoelektronice”, wykład na zaproszenie prof. dr hab. inż. Teodora Gotszalka, Kierownika Katedry Nanometrologii, Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 21.05.2021 r.

M. Stojko, J. Włodarczyk, M. Sobota, P. Karpeta-Jarząbek, M. Pastusiak, P. Dobrzyński, J. Stojko, P. Olczyk, K. Komosińska-Vassev, K. Olczyk, J. Kasperczyk „Biodegradowalne włókniny opatrunkowe wytwarzane metodą elektroprzędzenia”, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice, 30.11.2021 r.

Czytany 416 razy

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

BIP CMPW PAN