PRACOWNIA MATERIAŁÓW BIODEGRADOWALNYCH
logoUE

PRACOWNIA MATERIAŁÓW BIODEGRADOWALNYCH

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Grażyna Adamus
tel. 32 271 60 77 w. 226
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pracownia prowadzi badania zakresie:  
•    Syntezy  analogów  biopoliestrów alifatycznych, otrzymywanych między innymi na drodze polimeryzacji anionowej β-laktonów.
•    Zastosowania wielostopniowej spektrometrii mas w badaniach struktury (ko)poliestrów oraz mechanizmów polireakcji i (bio)degradacji polimerów.
•    Przetwórstwa i modyfikacji właściwości biodegradowalnych tworzyw polimerowych, a także badania zależności pomiędzy strukturą a właściwościami i biodegradacją nowych materiałów i kompozytów polimerowych.
Pracownia prowadzi współpracę z krajowymi i europejskimi ośrodkami naukowymi oraz posiada doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

Address and contact details

Our Address:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Phone/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In short

The Center belongs to category A of scientific facilities in Poland. It was established on January 1, 2007 as a result of a merger of the Center of Polymer Chemistry of PAN in Zabrze and the Institute of Carbochemistry of PAN in Gliwice – two centers of the Polish Academy of Sciences which, for many years, had been conducting systematic work on the production and properties of macromolecular polymer and carbon materials.

BIP CMPW PAN