SAMODZIELNY ZESPÓŁ MIKROSKOPII
logoUE

SAMODZIELNY ZESPÓŁ MIKROSKOPII

Kierownik Zespołu: dr hab. Sławomira Pusz
tel. 32 271 60 77 w. 250
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Samodzielny Zespół Mikroskopii prowadzi badania materiałów polimerowych i węglowych metodami:
•    Transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM)
- przygotowanie próbek do badań techniką TEM i cryo-TEM
- badanie próbek w trybie kriogenicznym (cryo-TEM)
- badanie próbek w temperaturze pokojowej (TEM, STEM, dyfrakcja elektronów)
- obrazowanie 3D w technice TEM i cryo-TEM (akwizycja, rekonstrukcja i wizualizacja)
 
•    Skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM)
- przygotowanie próbek do badań SEM
- standardowa analiza morfologii powierzchni lub struktury próbek w trybie wysokiej i niskiej próżni
- analiza próbek w trybie środowiskowym ESEM
- analiza zawiesin wodnych techniką wet-STEM
- analiza składu pierwiastkowego mikroobszarów techniką EDS
- opracowanie wyników badań SEM i EDS
 
•    Mikroskopii sił atomowych (AFM - MultiMode IIId)
- przygotowanie próbek do analiz AFM
- standardowe badania morfologii powierzchni
- badania morfologii próbek zanurzonych w cieczy
- badania morfologii próbek w podwyższonej temperaturze (do 60 ᵒC)
- opracowanie wyników analiz AFM
 
•    Mikroskopii sił atomowych (AFM - Dimension ICON NanoScope IIId)
- przygotowanie próbek do analiz AFM
- standardowe badania morfologii powierzchni
- badania morfologii próbek zanurzonych w cieczy
- obrazowanie właściwości nanomechanicznych próbek (PF-QNM)
- mapowanie przewodności elektrycznej próbek (PF-TUNA)
- opracowanie wyników analiz AFM

Address and contact details

Our Address:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Phone/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In short

The Center belongs to category A of scientific facilities in Poland. It was established on January 1, 2007 as a result of a merger of the Center of Polymer Chemistry of PAN in Zabrze and the Institute of Carbochemistry of PAN in Gliwice – two centers of the Polish Academy of Sciences which, for many years, had been conducting systematic work on the production and properties of macromolecular polymer and carbon materials.

BIP CMPW PAN