Wykłady

Wykład - dr Sunita Ranote, 22.02.2023

"Stimuli-responsive superabsorbent plant-gum based hydrogels as drug delivery device"

W dniu 22 lutego 2023 r. (środa) o godz. 15.00 wykład pt. "Stimuli-responsive superabsorbent plant-gum based hydrogels as drug delivery device" w trybie on-line wygłosi dr Sunita Ranote z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

Dr Ranote works as a Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellow under Horizon 2020 within Marie Sklodowska-Curie Action (COFUND) at the Centre of Polymer and Carbon Materials of the Polish Academy of Sciences, Zabrze, Poland. 
Presently, she is working on synthesis of biodegradable, cost-effective multifunctional bioplastics. She started her scientific career as a PhD research fellow at HNBG University, India.
She continued her research as a Senior Research Fellow under CSIR-Emertius Scientific Scheme funded by the Council of Scientific and Industrial Research (India), at Depatment of Chemistry, Himachal Pradesh University, Shimla, India. Her area of interest is interdisciplinary. She designed bio-based multifinctional materials as nanoadsorbents, polyurethane foams, nanogels, etc., and their applications as metal ions and dye adsorbents in wastewater treatment, as supersbsorbent nanogels for site-specific drug delivery, as enzyme supports and as antibacterial agents.

Link do spotkania na platformie teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGM3MzM5MmItYWE5Yi00NjBjLThmOWMtZGM3MzBiN2M3ODE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e620b2cb-0129-44bb-9edd-aaa6e9057514%22%2c%22Oid%22%3a%22bdf64bf7-4048-4f24-81e5-c4c7c195ac6b%22%7d

Czytany 214 razy

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

BIP CMPW PAN