Publikacje

Publikacje inne recenzowane w czasopismach zagranicznych lub polskich

Wykaz pozycji opublikowanych w roku 2007

 1. F. Czechowski, A. Marzec, S. Czajkowska „Tworzenie się wodoru na drodze niskotemperaturowego utleniania węgla kopalnego z powietrza”, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków, 2007, 23, 61.
 2. B. Hajduk, J. Weszka, B. Jarząbek, J. Jurusik, M. Domański „Physical properties of polyazomethine thin films doped with iodine”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2007, 24, 67.
 3. Z. Sarbak, G. Fabiś, S. Binkowski „Structural and textural characterisation of NiMo catalysts supported on various zeolites”, Polish Journal of Chemical Technology, 2007, 9, 27.
 4. M. Łapkowski, J. Żak „A reversibly switchable wetting-dewetting system controlled by redox reaction of the regioregular 3-octylthiophene solid film at the electrode surface”, Inżynieria Materiałowa, 2007, 28 (3-4), 186.
 5. M. Krzesińska, J. Zachariasz, A. I. Lachowski „Ekologiczne materiały węglowe otrzymane na bazie prekursora roślinnego Dendrocalamus strictus”, Chemik Nauka-Technika-Rynek, 2007, 60 (10), 502.
 6. M. Kaczmarczyk, E. Pamuła, L. Bacakova, M. Parizek, P. Dobrzyński „Modyfikacja powierzchni kopolimeru glikolidu z L-laktydem dla zastosowania w inżynierii tkankowej kości”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 62, 12.
 7. P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Bero, M. Scandola, E. Zini „Bioresorbowalne terpolimery laktydu glikolidu i trimetylowęglanu obdarzone własnością zapamiętywania kształtu”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 63-64, 45.
 8. K. Gębarowska, J. Kasperczyk, P. Dobrzyński, M. Scandola, E. Zini „Polimery z pamięcią kształtu – Badanie mikrostruktury łańcucha terpolimerów LL-laktydu, glikolidu i trimetylenowęglanu”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 63-64, 48.
 9. B. Kaczmarczyk, P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Bero „Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do badań polimerów z pamięcią kształtu”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 63-64, 51.
 10. J. Szczerba, A. Orchel, K. Jelonek, J. Kasperczyk, J. Jurusik, P. Dobrzyński, I. Bielecki, Z. Dzierżewicz „Analiza topografii powierzchni materiałów polimerowych, stosowanych jako podłoża do hodowli chondrocytów techniką AFM”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 63-64, 55.
 11. J. Buczyńska, E. Pamuła, S. Błażewicz, L. Bacakova, M. Parizek, J. Chlupac, T. Mikołajczyk, M. Boguń, P. Dobrzyński „Włókniste podłoża dla inżynierii tkankowej kości: Hodowle komórek MG 63 w warunkach statycznych i dynamicznych”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 65-66, 1.
 12. J. Jaworska, J. Kasperczyk, P. Dobrzyński „Spektroskopia NMR w analizie procesu degradacji kopolimerów laktydu z kaprolaktonem”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 65-66, 51.
 13. M. Pastusiak, M. Bero, P. Dobrzyński „Kopolimeryzacja L-laktydu z trimetyleno-węglanem (TMC) inicjowana przyjaznymi dla organizmu kompleksami cynku (II)”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 69-72, 33.
 14. E. Kozłowski, D. Czachowska-Kozłowska, A. Dworak, E. Krop „Czekając na benzynę z węgla”, Karbo, 2007, 1, 2.
 15. M. Krzesińska, S. Pusz, B. Pilawa, A. Koszorek, B. K. Kwiecińska „Porowatość całkowita koksów uzyskanych z dwuskładnikowych mieszanek węgli w odniesieniu do innych fizycznych oraz technologicznych parametrów”, Karbo, 2007, 3, 149.
 16. J. Pająk, G. Łabojko, A. Lachowski „Porous carbons from Novolac resin activated with solid NaOH”, Polish Journal of Applied Chemistry, 2007, LI, no. 1-2, 43.
 17. A. Miniewicz, A. Sobolewska, A. Kochalska, E. Schab-Balcerzak, A. C. Mitus, G. Pawlik, B. Sahraoui, F. Kajzar „On the mechanisms of light-induced optical anisotropy in organic and bioorganic systems”, Nonlinear Optics and Quantum Optics, 2007, 36, 169.
 18. D. Kuckling, S. Mendrek, H.-J. Adler, A. Dworak „Synthesis and characterization of stimuli-responsive core-shell nanogels”, Polymeric Materials: Science and Engineering, 2007, 96, 848.
 19. M. Krzesińska, J. Zachariasz „The physical properties of biomorphous composite derived by infiltration of furfuryl alcohol into carbonized, monolithic blocks of Yucca flaccida”, Journal of Physics: Conference Series, 2007, 79, Paper No. 012011.
 20. M. Krzesińska, J. Zachariasz „Correlation between the carbonization temperature and the physical parameters of porous carbons derived from Yucca flaccida”, Journal of Physics: Conference Series, 2007, 79, Paper No. 012012.
 21. B. Hajduk, J. Weszka, J. Jurusik, B. Jarząbek „Thin PPI films doped with iron (III) chloride”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, 2007, 4, 65.
Czytany 2017 razy

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

image      BIP CMPW PAN