Publications

Other publications reviewed in foreign or Polish journals

 1. F. Czechowski, A. Marzec, S. Czajkowska „Tworzenie się wodoru na drodze niskotemperaturowego utleniania węgla kopalnego z powietrza”, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Wydawnictwo IGSMiE PAN Kraków, 2007, 23, 61.
 2. B. Hajduk, J. Weszka, B. Jarząbek, J. Jurusik, M. Domański „Physical properties of polyazomethine thin films doped with iodine”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2007, 24, 67.
 3. Z. Sarbak, G. Fabiś, S. Binkowski „Structural and textural characterisation of NiMo catalysts supported on various zeolites”, Polish Journal of Chemical Technology, 2007, 9, 27.
 4. M. Łapkowski, J. Żak „A reversibly switchable wetting-dewetting system controlled by redox reaction of the regioregular 3-octylthiophene solid film at the electrode surface”, Inżynieria Materiałowa, 2007, 28 (3-4), 186.
 5. M. Krzesińska, J. Zachariasz, A. I. Lachowski „Ekologiczne materiały węglowe otrzymane na bazie prekursora roślinnego Dendrocalamus strictus”, Chemik Nauka-Technika-Rynek, 2007, 60 (10), 502.
 6. M. Kaczmarczyk, E. Pamuła, L. Bacakova, M. Parizek, P. Dobrzyński „Modyfikacja powierzchni kopolimeru glikolidu z L-laktydem dla zastosowania w inżynierii tkankowej kości”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 62, 12.
 7. P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Bero, M. Scandola, E. Zini „Bioresorbowalne terpolimery laktydu glikolidu i trimetylowęglanu obdarzone własnością zapamiętywania kształtu”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 63-64, 45.
 8. K. Gębarowska, J. Kasperczyk, P. Dobrzyński, M. Scandola, E. Zini „Polimery z pamięcią kształtu – Badanie mikrostruktury łańcucha terpolimerów LL-laktydu, glikolidu i trimetylenowęglanu”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 63-64, 48.
 9. B. Kaczmarczyk, P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Bero „Zastosowanie spektroskopii w podczerwieni do badań polimerów z pamięcią kształtu”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 63-64, 51.
 10. J. Szczerba, A. Orchel, K. Jelonek, J. Kasperczyk, J. Jurusik, P. Dobrzyński, I. Bielecki, Z. Dzierżewicz „Analiza topografii powierzchni materiałów polimerowych, stosowanych jako podłoża do hodowli chondrocytów techniką AFM”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 63-64, 55.
 11. J. Buczyńska, E. Pamuła, S. Błażewicz, L. Bacakova, M. Parizek, J. Chlupac, T. Mikołajczyk, M. Boguń, P. Dobrzyński „Włókniste podłoża dla inżynierii tkankowej kości: Hodowle komórek MG 63 w warunkach statycznych i dynamicznych”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 65-66, 1.
 12. J. Jaworska, J. Kasperczyk, P. Dobrzyński „Spektroskopia NMR w analizie procesu degradacji kopolimerów laktydu z kaprolaktonem”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 65-66, 51.
 13. M. Pastusiak, M. Bero, P. Dobrzyński „Kopolimeryzacja L-laktydu z trimetyleno-węglanem (TMC) inicjowana przyjaznymi dla organizmu kompleksami cynku (II)”, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2007, 69-72, 33.
 14. E. Kozłowski, D. Czachowska-Kozłowska, A. Dworak, E. Krop „Czekając na benzynę z węgla”, Karbo, 2007, 1, 2.
 15. M. Krzesińska, S. Pusz, B. Pilawa, A. Koszorek, B. K. Kwiecińska „Porowatość całkowita koksów uzyskanych z dwuskładnikowych mieszanek węgli w odniesieniu do innych fizycznych oraz technologicznych parametrów”, Karbo, 2007, 3, 149.
 16. J. Pająk, G. Łabojko, A. Lachowski „Porous carbons from Novolac resin activated with solid NaOH”, Polish Journal of Applied Chemistry, 2007, LI, no. 1-2, 43.
 17. A. Miniewicz, A. Sobolewska, A. Kochalska, E. Schab-Balcerzak, A. C. Mitus, G. Pawlik, B. Sahraoui, F. Kajzar „On the mechanisms of light-induced optical anisotropy in organic and bioorganic systems”, Nonlinear Optics and Quantum Optics, 2007, 36, 169.
 18. D. Kuckling, S. Mendrek, H.-J. Adler, A. Dworak „Synthesis and characterization of stimuli-responsive core-shell nanogels”, Polymeric Materials: Science and Engineering, 2007, 96, 848.
 19. M. Krzesińska, J. Zachariasz „The physical properties of biomorphous composite derived by infiltration of furfuryl alcohol into carbonized, monolithic blocks of Yucca flaccida”, Journal of Physics: Conference Series, 2007, 79, Paper No. 012011.
 20. M. Krzesińska, J. Zachariasz „Correlation between the carbonization temperature and the physical parameters of porous carbons derived from Yucca flaccida”, Journal of Physics: Conference Series, 2007, 79, Paper No. 012012.
 21. B. Hajduk, J. Weszka, J. Jurusik, B. Jarząbek „Thin PPI films doped with iron (III) chloride”, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, 2007, 4, 65.
Read 1748 times

Address and contact details

Our Address:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Phone/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In short

The Center belongs to category A of scientific facilities in Poland. It was established on January 1, 2007 as a result of a merger of the Center of Polymer Chemistry of PAN in Zabrze and the Institute of Carbochemistry of PAN in Gliwice – two centers of the Polish Academy of Sciences which, for many years, had been conducting systematic work on the production and properties of macromolecular polymer and carbon materials.

BIP CMPW PAN