Organizacje

SYNADPOL - Polsko-Słowackie laboratorium polimerów i biopolimerów

10 października 2008 roku rozpoczęło działalność Polsko-Słowackie Laboratorium SYNADPOL – „Synthesis and characterisation of advanced polymer and biopolymer materials” zlokalizowane w Instytucie Polimerów Słowackiej Akademii Nauk (SAN) w Bratysławie oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk (CMPW PAN) w Gliwicach i Zabrzu.

Zadaniem Laboratorium jest stworzenie platformy integracji zasobów intelektualnych i materialnych obydwu instytucji w celu prowadzenia wspólnych badań w zakresie polimerów i biopolimerów oraz otrzymywanych z nich materiałów. Jego utworzenie jest wynikiem udokumentowanej wymiernymi wynikami, dobrze rozwiniętej, owocnej współpracy polsko-słowackiej, wspieranej porozumieniami między obu akademiami, a także programami europejskimi, w tym koordynowanym przez CMPW PAN projektem europejskim TOK NANOSTIM.

Zgodnie z porozumieniem podpisanym na początku 2008 r. placówki założycielskie, CMPW PAN i Instytut Polimerów SAN, udostępnią swoim pracownikom lub pracownikom przez nie delegowanym dostęp do zasobów aparaturowych, laboratoriów badawczych oraz wiedzy, zgromadzonej w tych placówkach. Laboratorium stworzy nowe możliwości integracji badań prowadzonych w obu instytucjach i wykorzystując doświadczenia uczestniczących zespołów będzie dążyć do organizacji centrów doskonałości, w szczególności w zakresie polimerów biokompatybilnych i biodegradowalnych, polimerów reagujących na bodźce środowiska, syntezy polimerów o dobrze zdefiniowanej architekturze, materiałów polimerowych do zastosowań w medycynie i biologii oraz nowych metod charakterystyki polimerów.

Ważnym zadaniem Laboratorium jest udział w kształceniu młodej kadry naukowej, w szczególności wspólne prowadzenie prac doktorskich.

Uroczysta inauguracja działalności Laboratorium odbyła się w trakcie roboczego spotkania w Centrum Konferencyjnym Słowackiej Akademii Nauk w Smoleniach. Ze strony słowackiej laboratorium otworzyli wiceprezes Słowackiej Akademii Nauk prof. Ivan Zahradnik, przedstawicielka Słowackiego Towarzystwa Chemicznego dr Maria Omastova oraz dyrektor Instytutu Polimerów SAN, dr Józef Rychly. Stronę polską reprezentował przewodniczący Sekcji Polimerów PTChem – prof. dr hab. Andrzej Duda (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi) i dyrektor CMPW PAN prof. dr hab. Andrzej Dworak.

Oficjalna część spotkania była wstępem do zasadniczej, roboczej jego części, w której kierownicy polskich i słowackich zespołów badawczych zreferowali i przedyskutowali wyniki wspólnych prac zaprezentowanych w referatach i na plakatach.

Czytany 2996 razy

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

image      BIP CMPW PAN