Prace magisterskie

Prace magisterskie zrealizowane w 2013

Kazimierz Kukla, Wdział Chemiczny Politechniki Śląskiej,
temat pracy: „Synteza heterofunkcyjnych poliakrylanów do otrzymywania macierzy polimerowo-peptydowych”, 
opiekun: dr hab. B. Trzebicka, mgr inż. R. Trzcińska

Joanna Biadacz, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
temat pracy: „Kompozyty wybranych poly(3-hydroksyalkanianów) i włókien lnianych”,
promotor dr hab. inż. P. Kurcok, opiekun dr M. Sobota

Honorata Barczyk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
temat pracy: „Kompozyty wybranych poli(3-hydroksyalkanianów) i mączki drzewnej”,
promotor dr hab. inż. P. Kurcok, opiekun dr M. Sobota

Joanna Wawszczak, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
temat pracy: „Mieszanki poliestrowe z efektem pamięci kształtu”,
promotor dr hab. inż. P. Kurcok, opiekun dr M. Sobota

Karolina Meisner, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
temat pracy: „Kompozyty wybranych poli(3-hydroksyalkanianów) i bawełny”,
promotor dr hab. inż. P. Kurcok, opiekun dr M. Sobota

Klaudia Bordolińska, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
temat pracy: „Kompozyty wybranych poli(3-hydroksyalkanianów) i sizalu”,
promotor dr hab. inż. P. Kurcok, opiekun dr M. Sobota

Krzysztof Jasiński, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
temat pracy: „Kompozyty wybranych poli(3-hydroksyalkanianów) i włókien celulozowych” – promotor dr hab. inż. P. Kurcok, opiekun dr M. Sobota

Magdalena Derda, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
temat pracy: „Formowanie porowatych nośników osteoblastów z pamięcią kształtu, przeznaczonych do zastosowań w chirurgii małoinwazyjnej”,
promotor dr hab. P. Dobrzyński

Paulina Choryłek, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
temat pracy: „Synteza oligoestrów alifatycznych. Próby wykorzystania w syntezie nowych blokowych polimerów bioresorbowalnych”,
promotor dr hab. P. Dobrzyński

Maria Koziarz, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 
temat pracy: „Wpływ paklitakselu na bioresorbowalne materiały polimerowe”, 
promotor prof. dr hab. J. Kasperczyk

Weronika Żołna, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
temat pracy: „Analiza zmian struktury terpolimerów z pamięcią kształtu wywołanych procesami degradacyjnymi z wykorzystaniem spektroskopii NMR”,
promotor prof. J.Kasperczyk, opiekun mgr inż. K. Gębarowska

Tomasz Patrzałek, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
„Optymalizacja procesu uwalniania risperidonu z prętów resorbowalnych,
promotor prof. dr hab. J. Kasperczyk, opiekun dr A. Turek

Anna Buras, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
temat pracy: „Analiza widm magnetycznego rezonansu jądrowego z osocza krwi stulatków”,
promotor prof. dr hab. J. Kasperczyk, opiekun mgr K. Osadnik

Gabriel Kulski, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego „Ocena procesu uwalniania idarubicyny z biodegradowalnych miceli polimerowych”,
promotor prof. dr hab. J. Kasperczyk, opiekun dr K. Jelonek

Jolanta Konieczkowska, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersystetu Śląskiego,  
temat pracy: „Poliimidy fotochromowe – wpływ sposobu przyłączenia chromoforu i jego zawartości na wybrane właściwości fizykochemiczne”, 
opiekun: dr inż. M. Siwy

Beata Skoruś, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej,
temat pracy: „Nowe poliamidokwasy i poliimidy fotochromowe”,
opiekun: dr hab. inż. E. Schab-Balcerzak

Mateusz Piwowarski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 
temat pracy: "Formowanie porowatych nośników żywych komórek z pamięcią kształtu, przeznaczonych do prowadzenia hodowli in vitro",
promotor dr hab. P. Dobrzyński

Czytany 3560 razy

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

BIP CMPW PAN