Wspomnienia o Tych, co odeszli

dr inż. Andrzej Krztoń

13 sierpnia 2015 roku odszedł dr inż. Andrzej Krztoń – wspaniały człowiek i ceniony naukowiec. Pracownik Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk. Kochający mąż, ojciec i dziadek.

Dr inż. Andrzej Krztoń urodził się 5 grudnia 1951 roku w Siemianowicach Śląskich. W 1975 roku ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, uzyskując dyplom magistra inżyniera w zakresie podstawowej syntezy organicznej. Po studiach pracował między innymi w Zakładach Gumowych Górnictwa w Bytomiu oraz w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. W 1987 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Karbochemii PAN w Gliwicach, w którym do 1990 roku pełnił funkcję kierownika Pracowni Analitycznej, natomiast do 1992 roku kierował pracami Laboratorium Automatycznych Metod Analizy Węgla. Zainteresowania naukowe dr. inż. Andrzeja Krztonia w początkowych latach jego pracy w Zakładzie Karbochemii obejmowały badania właściwości paków węglowych, które prowadził we współpracy z naukowcami z terenów byłego ZSRR, Hiszpanii oraz Francji. Zwieńczeniem tych badań była rozprawa doktorska, którą obronił w 2001 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W kolejnych latach dr inż. Krztoń kierował pracami badawczymi nad katalitycznym usuwaniem zanieczyszczeń powstałych podczas procesów przetwórstwa węgla.

W ciągu trzydziestu lat pracy naukowej dr inż. Krztoń prowadził badania w ramach dziesięciu projektów, głównie międzynarodowych, a jego dorobek obejmuje kilkadziesiąt prac, które stanowią niewątpliwy wkład w rozwój nauki o materiałach węglowych oraz wiedzy o procesach katalitycznych w ochronie środowiska. Przez cały czas swojej aktywności zawodowej dr inż. Krztoń prowadził intensywną współpracę z francuskimi ośrodkami naukowymi, co wiązało się z częstymi stażami naukowymi i dydaktycznymi na Uniwersytetach w Metz i Paryżu. Przez 10 lat, do roku 2012, dr inż. Andrzej Krztoń z pełnym zaangażowaniem pełnił funkcję koordynatora współpracy polsko-francuskiej oraz Międzynarodowej Grupy Badawczej. Na coroczne spotkania tej grupy przyjeżdżała liczna grupa naukowców z Europy, Azji i Ameryki Południowej. Spotkania miały na celu nie tylko prezentowanie wyników badań realizowanych pomiędzy polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i wymianę myśli, ale również scalanie grup badawczych z różnych krajów i promowanie młodych naukowców.

Za swoje wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz rozwijania współpracy naukowej między Polską i Francją, dr inż. Andrzej Krztoń został doceniony przez ministra Edukacji Republiki Francuskiej i w 2014 roku został odznaczony orderem Kawalera Palm Akademickich.

Ogromna wiedza dr. inż. Krztonia, jego zapał i wyjątkowe zdolności organizatorskie były zawsze bardzo wysoko cenione wśród jego współpracowników oraz członków Międzynarodowej Grupy Badawczej.

Dr inż. Andrzej Krztoń był człowiekiem bardzo lubianym w środowisku naukowym, przede wszystkim za swoją uprzejmość, życzliwość, otwartość oraz ogromne poczucie humoru. Tego wszystkiego będzie nam bardzo brakować.

Pracownicy Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Więcej w tej kategorii: Dr hab. Jan Weszka »

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

BIP CMPW PAN