Wspomnienia o Tych, co odeszli

Dr hab. Jan Weszka

4 marca 2015 r. w wieku 65 lat zmarł profesor Jan Weszka, wybitny naukowiec, dydaktyk, człowiek wielkiej dobroci, prawości i szlachetności. Od początku swojej kariery zawodowej był związany z placówkami Polskiej Akademii Nauk, początkowo z Zakładem Fizyki Ciała Stałego, a następnie z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN (CMPW PAN) w Zabrzu. Od 2006 roku pracował również na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Jan Weszka urodził się w 1949 roku w Łaziskach Średnich.  W 1973 roku uzyskał tytuł zawodowy magistra fizyki ciała stałego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Już, jako student, stypendysta Polskiej Akademii Nauk współpracował z Zakładem Fizyki Ciała Stałego PAN (ZFCS PAN), gdzie w 1973 roku rozpoczął pracę zawodową na stanowisku asystenta. W 1981 roku obronił pracę doktorską pt. „Badania dynamiki sieci krystalicznych ZnP2 i CdP2 metodą spektroskopii ramanowskiego rozpraszania światła” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Witolda Żdanowicza w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie.

W 2003 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych, w zakresie fizyki ciała stałego, optyki i rozpraszania na postawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Zastosowanie rozpraszania Ramana do badań dynamiki sieci w krystalicznych i amorficznych zawiązkach półprzewodnikowych kadmu z arsenem i indu z selenem”.

Profesor Jan Weszka był wybitnym specjalistą z dziedziny fizyki półprzewodników, optyki, inżynierii materiałowej i fizyki polimerów, autorem kilkudziesięciu publikacji i monografii, recenzentem prac doktorskich i magisterskich oraz promotorem dwóch zakończonych przewodów doktorskich. Zainteresowania naukowe prof. Weszki dotyczyły zagadnień fizyki związanych z kształtowaniem właściwości optoelektronicznych polimerów i materiałów molekularnych do zastosowań w polimerowych, molekularnych i hybrydowych ogniwach fotowoltaicznych. W swoich pracach koncentrował się na badaniach wpływu warunków technologicznych procesu osadzania warstw na strukturę, morfologię i właściwości cienkich warstw polimerowych i molekularnych.

W trakcie swojej pracy zawodowej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. W latach 1989-1992 pełnił funkcję Kierownika Pracowni Cienkich Warstw w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego, a w latach 1996--1998 Zastępcy Kierownika Zakładu. W latach 1981-1992 był Sekretarzem Rady Naukowej ZFCS PAN.

Od 1999 roku, przez cały okres pracy w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych, profesor Jan Weszka kierował Pracownią Materiałów Polimerowych dla Optoelektroniki i Optyki Nieliniowej, a w latach 2002--2011 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ogólnych.

Pracując, jako profesor na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, od 2011 roku kierował Zakładem Inżynierii Materiałów Biomedycznych.

Uzyskał wiele cennych wyróżnień i odznaczeń, w tym Złoty Krzyż Zasługi.

Był życzliwym, przyjaznym, powszechnie lubianym kolegą, zawsze pogodnym i gotowym do pomocy współpracownikiem i przełożonym. Dla nas, Jego współpracowników, był niezastąpionym naukowcem, kierownikiem, kolegą, przyjacielem i wspaniałym człowiekiem, który pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

dr hab. inż. Bożena Jarząbek
oraz Koleżanki i Koledzy z Pracowni Materiałów Polimerowych dla Optoelektroniki
i Optyki Nieliniowej CMPiW PAN w Zabrzu

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

image      BIP CMPW PAN