Wydrukuj tę stronę

Magdalena Maksymiak, 2015

Biodegradowalne materiały polimerowe jako nośniki związków bioaktywnych

Promotor:
dr hab. Grażyna Adamus, prof. PAN
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu

Recenzenci:
dr hab. inż. Dorota Neugebauer, prof. Pol. Śl., Politechnika Śląska w Gliwicach

Prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk, Politechnika Wrocławska

Obrona pracy doktorskiej 5 listopada 2015 w sali Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego o godz. 12.00.

Uzyskany stopień naukowy: doktor n. chemicznych w dyscyplinie chemia

Czytany 1880 razy