Wydrukuj tę stronę

Otwarte postępowania doktorskie

MGR INŻ. KLAUDIA NOCOŃ-SZMAJDA
Temat pracy: "Poliimidy oraz ich kompozyty jako prekursory nowoczesnych materiałów membranowych do separacji gazów"
Promotor: dr hab. inż. Aleksandra Wolińska-Grabczyk
Data wszczęcia: 23.03.2022 

MGR INŻ. ALEKSANDER FORYŚ 
Temat pracy: "Charakterystyka struktur lipidowo-polimerowych metodami obrazowania krio-TEM i dyfrakcji rentgenowskiej SAXS"
Promotor: prof. dr hab. Barbara Trzebicka
Promotor pomocniczy: dr inż. Sebastian Arabasz
Data wszczęcia: 26.04.2019

MGR MARCELINA BOCHENEK 
Temat pracy: „Kopolimery blokowe β-butyrolaktonu i wybranych oksiranów – synteza i właściwości”
Promotor: dr hab. inż. Wojciech Wałach
Promotor pomocniczy: dr Natalia Oleszko-Torbus
Data wszczęcia: 26.04.2019

MGR INŻ. KLAUDIA KURTYKA (z d. TOKARSKA)
Temat pracy: „Graphene coatings for Li-ion batteries”
Promotor: prof. Mark Rummeli 
Data wszczęcia:19.10.2018

MGR INŻ. PAWEŁ CHABER
Temat pracy: "Modyfikowane biopoliestry alifatyczne do zastosowań w inżynierii tkankowej"
Promotor: prof. dr hab. Grażyna Adamus
Data wszczęcia: 17.10.2017

MGR INŻ. PAULINA TEPER (z d. BINKIEWICZ)
Tytuł pracy: "Gwieździste powierzchnie poli(metakrylanu N,N’-dimetyloaminoetylu) do zastosowań biologicznych"
Promotor: dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk
Promotor pomocniczy: dr Barbara Mendrek
Data wszczęcia: 05.07.2016  

MGR NATALIA ŚMIGIEL-GAC
Tytuł pracy: "Bioresorbowalne kopoliestry przeznaczone do zastosowania w inżynierii tkankowej, synteza i próby aplikacji"
Promotor: dr hab. Piotr Dobrzyński, prof. CMPW PAN
Promotor pomocniczy: dr inż. Anna Smola-Dmochowska
Data wszczęcia: 11.03.2016 

Czytany 9005 razy