Wydarzenia

CMPW PAN ubiega się o uzyskanie Logo “HR Excellence in Research”

HR Excellence in Research

W dniu 8 maja 2015 r. Prof. Andrzej Dworak, Dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk sygnował list intencyjny, wyrażający wolę przyjęcia w procedurach funkcjonowania Instytutu zapisów Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych i otrzymania prawa do znaku HR Excellence in Research.

Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych są dokumentami, wynikającymi z zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 11 marca 2005 r., które zawierają regulacje dotyczące zasad i wymagań co do roli, zakresu obowiązków oraz uprawnień pracowników naukowych i ich pracodawców/grantodawców, a także zasady i wymagania, do których powinni stosować się pracodawcy/grantodawcy przy mianowaniu lub rekrutacji pracowników naukowych.

Zarówno pracownicy jaki i Dyrekcja CMPW PAN w pełni podzielają założenia stanowiące podstawę opracowania powyższych dokumentów. Wprowadzenie zapisów Karty i Kodeksu, poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej oraz zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy na każdym etapie ścieżki zawodowej, przyczyni się do wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności badań prowadzonych w Instytucie. Ponadto, pozyskanie znaku HR Excellence będzie niewątpliwie stanowiło czynnik decydujący o znacznym wzroście atrakcyjności CMPW PAN dla dotychczasowych oraz potencjalnych pracowników naukowych.

W ramach realizacji  deklaracji zawartej w liście intencyjnym, Dyrektor, Prof. Andrzej Dworak  powołał w dniu 21 czerwca 2016 r. Grupę Roboczą, której zadaniem była analiza zgodności obowiązujących w CMPW PAN przepisów prawnych i zasad działania mających wpływ na sferę  HR z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postepowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Do analizy wykorzystano wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników naukowych CMPW PAN dniach 16.05.-03.06.2016. Do przeprowadzenia badania ankietowego wykorzystano standardową tabelę analizy wewnętrznej dostępną na stronie internetowej EURAXESS (http://ec.europa.eu/euraxess),

Efektem działań Grupy Roboczej było przesłanie w dniu 15 września 2016 r. do Komisji Europejskiej Raportu podsumowującego. Raport zawiera plan działań naprawczych zmierzających do udoskonalenia w CMPW PAN obszarów mających wpływ na sferę  HR, które zidentyfikowano w ramach  przeprowadzonej wśród naukowców ankiety wewnętrznej, jako  nie w pełni zgodne z zasadami  Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu.

Na podstawie przesłanego raportu CMPW PAN ma nadzieję uzyskać prawo do posługiwania się znakiem HR Excellence

Czytany 1983 razy

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

BIP CMPW PAN