Dyfraktometr rentgenowski

Nazwa aparatu/producent

Dyfraktometr rentgenowski D8 ADVANCE /Bruker AXS

Technika

Dyfrakcja Promieni Rentgenowskich

Warunki pomiaru

 Moc maksymalna 3,0 kW, napięcie prądu 20-50kV (krok 1 kV), natężenie prądu 5-60mA (krok 1 mA); typowe parametry pracy: 40 kV, 40 mA
 Lampa rentgenowska 2,2 kW z anodą Cu, o ognisku typu: „long fine Focus”,
 Detektor Lynx EYE XE-T - szybki licznik energodyspersyjny w technologii paskowej, pracujący w trybie 0D, 1D, 2D,
 Techniki pomiarowe: standardowa dyfrakcja rentgenowska, transmisja w cienkich warstwach oraz w kapilarach, grazingincidence (GIXRD), reflektometria (XRR), pomiary naprężeń szczątkowych metodą izo-inklinacji oraz pomiary naprężeń podczas rozciągania – z wykorzystaniem przystawki DEBEN,
 Próbki proszkowe, lite, folie, warstwy na podłożu, zawiesiny.

Możliwości badawcze

 Jakościowa, półilościowa i ilościowa analiza fazowa przy użyciu baz danych ICCD PDF#2 i COD,
 Określenie wartości parametrów sieciowych, rozmiarów krystalitów i stopnia krystaliczności materiału,
 Określanie grubości (do 200 nm) i struktury warstw (GIXRD, XRR),
 Pomiary w zakresie niskokątowym (od 0.5°) próbek w zawiesinach przy wykorzystaniu geometrii transmisyjnej,
 Pomiary naprężeńszczątkowych z wykorzystaniem metody izo-inklinacji (residualstress),
 Pomiary zmian naprężeń podczas rozciągania przy wykorzystaniu przystawki DEBEN.


Osoba do kontaktu:

Dr inż. Wanda Sikorska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 32 271 60 77 w. 228

Cennik:

Opis badania Warunki badania Koszt pomiaru
netto
Analiza jakościowa wraz z identyfikacją faz Geometria Bragg-Brentanno, zakres kątowy 5-90° 2Θ; pomiar w innym zakresie kątowym możliwy po konsultacji od 265 zł/pomiar
Geometria GrazingIncidence, zakres kątowy 5-90° 2Θ; pomiar w innym zakresie kątowym możliwy po konsultacji od 400 zł/pomiar
Pomiar próbek w zawiesinach, zakres kątowy 1-10° 2Θ; pomiar w innym zakresie kątowym możliwy po konsultacji od 795 zł/pomiar
Pomiar z wykorzystaniem detektora 2D +150 zł/pomiar
Analiza ilościowa metodą Rietvelda wraz z identyfikacją faz oraz określeniem parametrów sieci

Bez wzorca wewnętrznego; próbki lite i folie +150 zł/pomiar
Z wzorcem wewnętrznym; wyłącznie dla próbek proszkowych +300 zł/pomiar
Pomiar naprężeń szczątkowych w materiale Klasyczny pomiar naprężeń szczątkowych w materiale +450 zł/pomiar
Pomiar naprężeń szczątkowych w materiale w zakresie odkształceń sprężystych z wykorzystaniem stolika do rozciągania DEBEN

od 1650 zł

*przy większej ilości próbek cena ustalana indywidualnie

Pomiar metodą XRR Próbki o średnicy 25 mm; możliwość określenia grubości, gęstości i chropowatości warstw do
150 nm
cena na zapytanie

Czytany 3459 razy

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

image      BIP CMPW PAN