Pracownie

Pracownie

Pracownia Materiałów Biodegradowalnych

Kierownik Pracowni: dr hab. Grażyna Adamus

tel. 32 271 60 77 w. 226
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pracownia prowadzi badania zakresie:  

 • Syntezy  analogów  biopoliestrów alifatycznych, otrzymywanych między innymi na drodze polimeryzacji anionowej β-laktonów.
 • Zastosowania wielostopniowej spektrometrii mas w badaniach struktury (ko)poliestrów oraz mechanizmów polireakcji i (bio)degradacji polimerów.
 • Przetwórstwa i modyfikacji właściwości biodegradowalnych tworzyw polimerowych, a także badania zależności pomiędzy strukturą a właściwościami i biodegradacją nowych materiałów i kompozytów polimerowych.

Pracownia prowadzi współpracę z krajowymi i europejskimi ośrodkami naukowymi oraz posiada doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

 

Pracownia Materiałów Nano- i Mikrostrukturalnych

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Andrzej Dworak

tel. 32 271 60 77 w. 128
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 Pracownia Materiałów Nano- i Mikrostrukturalnych prowadzi badania w zakresie:

 • Zastosowania metod polimeryzacji żyjących i kontrolowanych.
 • Kontrolowanych syntez polimerów amfifilowych.
 • Syntez i badania właściwości polimerów gwieździstych i rozgałęzionych.
 • Samoorganizacji polimerów amfifilowych w środowisku wodnym, także polimerów o nieliniowej strukturę makrocząsteczki.
 • Polimerów reagujących na bodźce środowiska („smart polymers”), przede wszystkim w aspekcie zastosowań biomedycznych.

Zespoły pracowni posiadają doświadczenie w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym projektów finansowanych w ramach programu „Innowacyjna Gospodarka”, projektów VII Programu Ramowego UE, Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki i innych.

 

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk

tel. 32 271 60 77 w. 230
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Działalność Pracowni koncentruje się na syntezie nowych biodegradowalnych materiałów do zastosowań w medycynie i farmacji głównie do konstruowania biodegradowalnych implantów, resorbowalnych podłoży do hodowli tkankowych oraz systemów kontrolowanego uwalniania substancji leczniczych. Badany jest mechanizm inicjowania oraz wzrostu łańcuchów homo i kopolimerów z wykorzystaniem nietoksycznych inicjatorów, co zapewnia biozgodność otrzymywanych materiałów z tkanką ludzką. Projektowanie mikrostruktury łańcuchów kopolimerowych umożliwia sterowanie czasem resorbcji wykonanych z otrzymanych materiałów polimerowych produktów, a w przypadku CDDS również kinetyką uwalniania substancji leczniczych.

 

Pracownia Materiałów Polimerowych dla Optoelektroniki i Optyki Nieliniowej

Kierownik Pracowni: dr hab. inż. Bożena Jarząbek

tel. 32 271 60 77 w. 101
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pracownia prowadzi badania w zakresie:

 • Projektowania i syntezy nowych monomerów do otrzymywania, metodami polikondensacji i elektrochemii, nowych polimerów skoniugowanych dla optoelektroniki i optyki nieliniowej.
 • Wytwarzania cienkich warstw polimerowych i organicznych oraz struktur warstwowych z wykorzystaniem metod naparowania próżniowego, osadzania chemicznego z fazy gazowej oraz rozwirowania.
 • Badania wpływu struktury, morfologii cienkich warstw polimerowych i organicznych na ich strukturę elektronową, właściwości optyczne i elektryczne.
 • Badania charakterystyk I-V i właściwości optoelektronicznych organicznych struktur diodowych z barierą Schottky’ego oraz polimerowych struktur fotowoltaicznych z objętościowym złączem p-n.
 • Wykorzystania metod komputerowych do projektowania i analizy właściwości optoelektronicznych. 

 

Pracownia Inżynierii Materiałów Polikondensacyjnych

Kierownik Pracowni: dr hab. inż. Aleksandra Wolińska-Grabczyk

tel. 32 271 60 77 w. 784
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W pracowni prowadzone są badania struktury materiałów polikondensacyjnych i metod jej modelowania oraz analiza wpływu tej struktury na wybrane właściwości, w tym zdolność do transportu małych cząsteczek oraz właściwości fotochromowe. Zakres badań obejmuje syntezę i post-modyfikację polimerów, otrzymywanie blend polimerowych i materiałów kompozytowych oraz ich zaawansowaną charakterystykę. Badania dotyczą materiałów przeznaczonych do membranowej separacji mieszanin gazów, par lub cieczy, a także materiałów dla fotoniki i optoelektroniki.

Aktualne kierunki badań:

 • Synteza i charakterystyka poliimidów, poliamidów i poliuretanów o strukturze projektowanej w odniesieniu do potrzeb membranowej separacji określonej mieszaniny płynów.
 • Otrzymywanie i charakterystyka materiałów membranowych (MMM) składających się z ciągłej matrycy polimerowej oraz zdyspergowanych cząstek nieorganicznych (zeolity, krzemionka, metaloorganiczne sita molekularne (MOF))
 • Synteza i charakterystyka związków małocząsteczkowych fotochromowych (azobarwniki, dibezwodniki, diaminy), azopoliimidów funkcjonalizowanych oraz układów typu „gość-gospodarz”, gdzie azobarwnik rozproszony jest molekularnie w matrycy polimerowej lub połączony z nią za pomocą oddziaływań niekowalencyjnych.

 

Pracownia Materiałów Węglowych i Polimerowo-Węglowych

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Barbara Trzebicka

tel. 32 271 60 77 w. 755
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pracownia Materiałów Węglowych i Polimerowo-Węglowych prowadzi badania w zakresie:

 • Wytwarzania nowych kompozytów z użyciem materiałów węglowych jako nano- i mikronapełniaczy matryc polimerowych oraz określania wzajemnych oddziaływań pomiędzy matrycą polimerową i cząstkami napełniacza w zależności od jego struktury oraz stopnia dyspersji w polimerze.
 • Funkcjonalizacji uporządkowanych struktur węglowych w celu otrzymania jedno i kilkowarstwowych struktur grafenowych wykorzystywanych do otrzymywania kompozytów.
 • Syntezy i optymalizacji parametrów procesu otrzymywania grafenu i grafenowych struktur 3D na podłożach tlenków metali.
 • Otrzymywania pianek węglowych z polimerowych produktów ubocznych i odpadów.
 • Otrzymywania i charakterystyki fizykochemicznej nanomateriałów węglowych (nanorurek węglowych, nanowłókien węglowych, materiałów grafenowych) oraz hybryd tych materiałów z metalami i tlenkami metali, jak również ustalenia zależności składu chemicznego i architektury hybryd od ich właściwości katalitycznych i sensorowych.

W pracowni realizowane są projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i Fundację Na Rzecz Nauki Polskiej. Pracownia prowadzi współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

 

Samodzielny Zespół Mikroskopii

Kierownik Zespołu: dr hab. Sławomira Pusz

tel. 32 271 60 77 w. 774
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Samodzielny Zespół Mikroskopii prowadzi badania materiałów polimerowych i węglowych metodami:

 • Transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM)
  - przygotowanie próbek do badań techniką TEM i cryo-TEM
  - badanie próbek w trybie kriogenicznym (cryo-TEM)
  - badanie próbek w temperaturze pokojowej (TEM, STEM, dyfrakcja elektronów)
  - obrazowanie 3D w technice TEM i cryo-TEM (akwizycja, rekonstrukcja i wizualizacja)
   
 • Skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM)
  - przygotowanie próbek do badań SEM
  - standardowa analiza morfologii powierzchni lub struktury próbek w trybie wysokiej i niskiej próżni
  - analiza próbek w trybie środowiskowym ESEM
  - analiza zawiesin wodnych techniką wet-STEM
  - analiza składu pierwiastkowego mikroobszarów techniką EDS
  - opracowanie wyników badań SEM i EDS
   
 • Mikroskopii sił atomowych (AFM)
  - przygotowanie próbek do analiz AFM
  - standardowe badania morfologii powierzchni
  - badania morfologii próbek zanurzonych w cieczy
  - badania morfologii próbek w podwyższonej temperaturze (do 60 ᵒC)
  - opracowanie wyników analiz AFM

 

Zespół Innowacji, Technologii i Analiz (ZITA)

Mgr Ewa Michalska
tel. 32 271 60 77 w. 126
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Głównymi zadaniami Zespołu są:

 • Realizowanie polityki Centrum w stosunku do biznesowych podmiotów zewnętrznych określonej przez Dyrekcję CMPW PAN,
 • Prowadzenie działań marketingowych zmierzających do promowania Centrum w zakresie działalności usługowej oraz inicjowanie współpracy z biznesem,
 • Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług badawczych CMPW PAN, inicjowanie projektów badawczych w kooperacji z partnerami biznesowymi,
 • Koordynacja procesu prowadzenia usług wykonywanych w CMPW PAN dla podmiotów zewnętrznych.


 

 

 

 


 Czytany 10970 razy
Więcej w tej kategorii: « Schemat organizacyjny

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Barbara Trzebicka, tel. +48 32 271-60-77 w. 755


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Ewa Michalska, tel. +48 32 271-60-77 w. 126
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

BIP CMPW PAN

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych i funkcjonalnych. Użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo wyłączyć je w przeglądarce.
Więcej informacji Ok