Aparatura

Aparatura

Poniżej przedstawiono spis aparatury Centrum. Więcej informacji na temat jej wykorzystania do charakterystyki struktury chemicznej, właściwości fizyko-chemicznych, właściwości mechanicznych,  przetwórstwa materiałów polimerowych, badania degradacji i biodegradacji oraz wykorzystania technik obrazowania znajduje się na stronie https://zita.cmpw-pan.edu.pl/pl/ w zakładce „Oferta”.

 • Spektrofotomert UV-Vis-NIR Jasco-V-570 z przystawką odbiciową, temperaturową i sferą całkującą (JASCO)
 • Analizator wielkości cząstek metodą spektroskopii tłumienia akustycznego (Matec Applied Sciences)
 • Zestaw spektroskopowy ze sferą całkującą (Avantes)
 • Źródło jonów typu elektrospray z desorbcją próbki (DESI) (Prosolia)
 • Spektrofluorymetr (Agilent Technologies)
 • Przenośny spektrometr FTIR z sondą umożliwiającą analizę postępu reakcji "in situ" (Jasco Harrick)
 • Elektrospinning z akcesoriami do zastosowań biomedycznych (NEU-BM)
 • System konfokalny mikroskopu ramanowskiego (WITec)
 • Elipsometr SE 850E (Sentech)
 • Zetasizer NANO ZS (Malvern)
 • Spektrometr FTIR, FTS-40A (BIO-RAD)
 • Spektrometr FTIR ATR, Nicolet 6700 (Thermo Scientific)
 • Analizator elementarny, VARIO EL II (Elementar)
 • Analizator wielkości cząstek APS-100 (Matec)
 • Dynamiczna termiczna analiza właściwości mechanicznych DMA 2980 (TA Instruments)
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 2010 (TA Instruments)
 • Dynamiczna analiza właściwości dielektrycznych DEA 2970 (TA Instruments)
 • Nadprzewodzący spektrometr NMR wysokiej rozdzielczości, model Avance II 600 MHz Ultrashield Plus (Bruker)
 • Nadprzewodzący spektrometr jądrowego rezonansu magnetycznego, model Unity Inova 300 MHz (Varian)
 • Chromatograf cieczowy HPLC, LaChrom Elite (Merck)
 • Chromatograf cieczowy HPLC 1260 Infinity, Agilent Technologies
 • Uniwersalny spektrometr masowy LC/MSn współpracujący z wysokosprawną chromatografią cieczową z możliwością zastosowania „miękkich” metod jonizacji, LCMS/IT/TOF (Shimadzu)
 • Spektrometr masowy LCQ (Finnigan MAT)
 • Spektrometr masowy sprzężony z chromatografem cieczowym (LC-MS), LCQ Fleet (Thermo)
 • Zestaw do chromatografii żelowej z układem detektorów: UV, Spectra-Physics i refraktometr różnicowy, Shodex oraz RI VE3580, wiskozymetr 270 Dual Detector Array (Viscotek)
 • Respirometr Micro-Oxymax, S/N 110315 (Columbus Instruments)
 • Maszyna do badań wytrzymałościowych z komorą cieplną 4204, Instron
 • Termograwimetr, TGA/DSC1 (Mettler-Toledo)
 • Goniometr CAM101 (KSV Instruments)
 • Goniometr Brookhaven BI-200 z autokorelatorem PCI BI-9000AT (Brookhaven Instruments)
 • Chromatograf żelowy z układem detektorów: refraktometryczny i MALLS; pompa izokratyczna AGILENT 1200, detektor refraktometryczny Dn 2010 Dr. Bures, detektor MALLS DAWN HELEOS (Wyatt)
 • Chromatograf żelowy z układem detektorów: refraktometryczny, wiskozymetryczny i MALLS; pompa izokratyczna AGILENT 1200, detektor refraktometryczny Dn 2010 Dr. Bures, detektor wiskozymetryczny ETA 2010 Dr. Bures, detektor MALLS DAWN HELEOS (Wyatt)
 • Chromatograf żelowy z układem detektorów: refraktometryczny, UV-Vis i MALLS. Pompa izokratyczna AGILENT 1260, detektor refraktometryczny SEC-3010 WGE Dr. Bures, rok 2019, detektor UV-Vis Agilent 1260, rok 2019, detektor Wyatt MALLS DAWN HELEOS
 • Mikroskop Sił Atomowych, MultiMode z NanoScope IIId, skaner 10 µm, Veeco (aktualnie BRUKER)
 • Mikroskop Sił Atomowych, Dimension ICON NanoScope IIId, skaner 85 µm, BRUKER
 • Wysokorozdzielczy środowiskowy skaningowy mikroskop elektronowy, Quanta 250 FEG (FEI Company)
 • Transmisyjny mikroskop elektronowy, TECNAI F20 TWIN z przystawką Cryo (FEI Company) i uchwytem umożliwiającym polaryzację próbki napięciem stałym (Hummingbird Scientific)
 • Zestaw mini wytłaczarka i wtryskarka z niezbędnym oprzyrządowaniem, MiniLab II z MiniJet II (Haake/Thermo Scientific)
 • Wytłaczarka laboratoryjna z rozdmuchem
 • Chromatograf cieczowy HPLC 1260 Infinity, Agilent Technologies

Więcej

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

BIP CMPW PAN