Seminar Group II

Seminar Group II

„Zastosowanie elipsometrii zmienno - temperaturowej do badań warstw otrzymanych z polimerów, blend oraz kompozytów dla optyki i optoelektroniki”

Read more...

"Azo polimery amorficzne - możliwość sterowania wybranymi właściwościami indukowanymi promieniowaniem UV-Vis w aspekcie aplikacyjnym"

Read more...

"Polyimides and their composites as precursors of new membrane materials for gas separation application"

Read more...

"Electrochemical and spectroelectrochemical studies of electronic interactions in donor-acceptor-donor (DAD) and donor-acceptor (DA) systems"    
 

Read more...

"Obtaining and physicochemical properties of azo polyimides, including studies of photo-induced trans-cis-trans isomerization and photomechanical effect"

Read more...

„Poliimidy oraz ich kompozyty jako prekursory nowoczesnych materiałów membranowych do separacji gazów”

„Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne - wpływ struktury z uwzględnieniem rodzaju barwnika na parametry fotowoltaiczne”

Read more...

Page 1 of 3

Address and contact details

Our Address:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Phone/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In short

The Center belongs to category A of scientific facilities in Poland. It was established on January 1, 2007 as a result of a merger of the Center of Polymer Chemistry of PAN in Zabrze and the Institute of Carbochemistry of PAN in Gliwice – two centers of the Polish Academy of Sciences which, for many years, had been conducting systematic work on the production and properties of macromolecular polymer and carbon materials.

image      BIP CMPW PAN