Scientific Council

Scientific Council

Presidium

Chairman

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Vice-Chairman

Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48
45-052 Opole

Executive Director CMPW PAN

Prof. dr hab. Barbara Trzebicka
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

Secretary

Prof. dr hab. inż. Piotr KURCOK
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

Members

prof. dr hab. Grażyna Adamus
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

Dr hab. inż. Zygmunt BĄK, prof. UJD
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
Aleja Armii Krajowej 13/15
42-218 Częstochowa

dr hab. Henryk Bednarski
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

Prof. dr hab. Anna Boczkowska
Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa

Prof. dr hab. inż. Anna Chrobok
Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii
Politechniki Śląskiej
ul. Bolesława Krzywoustego 4
44-100 Gliwice

Prof. dr hab. inż. Janusz Datta
Katedra Technologii Polimerów
Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

dr inż. Aleksander Foryś
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

Prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstańców Warszawy
35-959 Rzeszów

Prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz
Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych
Politechniki Wrocławskiej
ul. Gdańska7/9
50-344 Wrocław

Dr hab. inż. Bożena Jarząbek, prof. CMPW PAN
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

dr hab. Joanna Jaworska
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

dr hab. Katarzyna Jelonek
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

Prof. dr hab. Janusz Jurczak
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

Prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

Prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

Dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk, prof. CMPW PAN
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec
Katedra Chemii Metaloorganicznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8
61-614 Poznań

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Prof. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Politechniki Warszawskiej
ul. Nowakowskiego 3
00-664 Waszawa

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej
ul. Roosevelta 40
41-800 Zabrze

Prof. dr hab. Stanisław Penczek
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
ul. Sienkiewicza 112
90-363 Łódź

dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ
Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Politechniki Łódzkiej
ul. Stefanowskiego 16
90-537 Łódź

Prof. dr hab. Marek Potrzebowski
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
ul Sienkiewicza 112
90-363 Łódź

Dr hab. Sławomira Pusz
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

Prof. dr hab. Piotr Suder
Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii
Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Dr hab. inż. Urszula Szeluga, prof. CMPW PAN
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Zakład Chemii Nieorganicznej
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

dr hab. Alicja Utrata-Wesołek, prof. CMPW PAN
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Walczak
Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii
Politechniki Śląskiej
ul. Bolesława Krzywoustego 4
44-100 Gliwice

Dr hab. inż. Wojciech Wałach, prof. CMPW PAN
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

Prof. dr hab. Małgorzata Witko
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
ul. Niezapominajek 8
30-239 Kraków

Prof. dr hab. Szczepan ZAPOTOCZNY
Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostaja 2
30-387 Kraków

Address and contact details

Our Address:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Phone/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In short

The Center belongs to category A of scientific facilities in Poland. It was established on January 1, 2007 as a result of a merger of the Center of Polymer Chemistry of PAN in Zabrze and the Institute of Carbochemistry of PAN in Gliwice – two centers of the Polish Academy of Sciences which, for many years, had been conducting systematic work on the production and properties of macromolecular polymer and carbon materials.

image      BIP CMPW PAN