Prace magisterskie

Prace magisterskie zrealizowane w 2012

Karina Rowińska, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 
temat pracy: „Ocena profilu uwalniania sirolimusu z biodegradowalnych matryc polimerowych posiadających własność pamięci kształtu",
promotor prof. dr hab. J. Kasperczyk, opiekun dr J. Jaworska

Kamila Rowińska, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
temat pracy: „Badania nad możliwością zastosowania simwastatyny w resorbowalnych systemach chirurgicznych z pamięcią kształtu”, 
promotor prof. dr hab. J. Kasperczyk

Łukasz Wyczyński, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, 
temat pracy: „Badanie skutków wprowadzenia cząsteczek heparyny do biodegradowalnego materiału zbudowanego z łańcuchów poliestrowych”,
promotor prof. dr hab. J. Kasperczyk, opiekun dr J. Jaworska

Małgorzata Morenc, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
temat pracy: „Optymalizacja systemu kontrolowanego uwalniania radiouczulacza”,
promotor prof. dr hab. J. Kasperczyk, opiekun mgr A. Buszman

Paulina Chadrysiak, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
temat pracy: „Formowanie systemów kontrolowanego uwalniania doxycykliny przeznaczonych do chorób przyzębia”,
promotor dr hab. P. Dobrzyński

Klaudia Łużak, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
temat pracy: „Otrzymywanie bioresorbowalnych podłoży porowatych przeznaczonych do zastosowania w hodowlach komórkowych in vitro”,
promotor dr hab. P. Dobrzyński

Natalia Śmigiel, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
temat pracy: „Synteza alifatycznych oligowęglanów trimetylenu i ologoestów kwasu bursztynowego. Próby zastosowania otrzymanych związków w syntezie bioresorbowalnych kopolimerów z pamięcią kształtu”,
promotor dr hab. P. Dobrzyński

Ewa Wrężlewicz, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
temat pracy: „Ocena profilu uwalniania paklitakselu z biodegradowalnych matryc posiadających własności pamięci kształtu”,
promotor prof. dr hab. J. Kasperczyk , opiekun mgr M. Musiał-Kulik

Joanna Walichiewicz, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
temat pracy: „Określenie optymalnej struktury biodegradowalnych implantów dla długoterminowego dozowania rysperydonu”,
promotor prof. dr hab. J. Kasperczyk

Czytany 3400 razy

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

image      BIP CMPW PAN