Oprogramowanie
logoUE
logoUE
logoUE

Wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC)


Nazwa aparatu/producent

Chromatograf cieczowy HPLC 1260 Infinity/Agilent Technologies


Technika

Analityczna/Preparatywna chromatografia cieczowa HPLC

Warunki pomiaru

Chromatograf cieczowy HPLC 1260 Infinity z pompą gradientową poczwórną Agilent 1260 Quat. Pump VL: wyposażony w detektor Agilent 1260 UV-Vis 1260 VWD (zakres długości fali: 190 - 900 nm), mogący pracować jednocześnie rejestrując sygnał dla dwóch długości fali. Chromatograf zaopatrzony jest w zawór do zastrzyku ręcznego oraz w autosamplerAgilent 1260 G7129A, termostat kolumn chromatograficznych Agilent 1260 MCT oraz kolektor frakcji Agilent 1260 FC-AS.


Możliwości badawcze

Umożliwia analizę mieszanin związków chemicznych absorbujących promieniowanie w zakresie UV-Vis (190 – 900 nm) oraz rozdział składników mieszanin na frakcje w ilościach do setek miligramów.


Osoba do kontaktu:

Dr inż. Wanda Sikorska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 32 271 60 77 w. 228


Osoby wykonujące:

Dr hab. inż. Wojciech Wałach; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. +48 32 271 60 77 w. 197, 259

Cennik:

Opis badania Warunki badania Koszt pomiaru
netto
Analiza jakościowa (określenie ilości składników w próbce) W układzie fazy odwróconej (rozpuszczalniki: acetonitryl, woda, metanol, izopropanol, etanol, itp.) Od 300 zł za próbkę
W normalnym układzie faz Od 350 zł za próbkę
Analiza ilościowa* W układzie fazy odwróconej (rozpuszczalniki: acetonitryl, woda, metanol, izopropanol, etanol, itp.) Od 500 zł za składnik
W normalnym układzie faz Od 800 zł za składnik
Rozdzielenie próbki na frakcje ** W układzie fazy odwróconej (rozpuszczalniki: acetonitryl, woda, metanol, izopropanol, etanol, itp.) Od 1000 zł za składnik
W normalnym układzie faz Od 1200 zł za składnik


* Cena wykonania analizy może być podwyższona w razie konieczności specjalnego przygotowania próbki
** Cena wykonania analizy i rozdziału zależy od ilości wydzielonej frakcji i może być podwyższona w razie konieczności specjalnego przygotowania próbki

Read 3293 times

Address and contact details

Our Address:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Phone/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In short

The Center belongs to category A of scientific facilities in Poland. It was established on January 1, 2007 as a result of a merger of the Center of Polymer Chemistry of PAN in Zabrze and the Institute of Carbochemistry of PAN in Gliwice – two centers of the Polish Academy of Sciences which, for many years, had been conducting systematic work on the production and properties of macromolecular polymer and carbon materials.

image      BIP CMPW PAN