logoUE
logoUE
logoUE

HR Europejska Strategia dla Naukowców

HR Europejska Strategia dla Naukowców

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 17 sierpnia 2023 r. otrzymało wyróżnienie HR Excellence in Research, które nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, wdrażającym Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R).

Strategia ta opiera się na Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) (zwane dalej Kartą i Kodeksem). Dokumenty te zawierają regulacje dot. praw i obowiązków, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Opisują również zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie pracowników naukowych w Europie.

W dniu 23 września 2022 r. prof. Barbara Trzebicka, Dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk sygnowała list intencyjny, wyrażający wolę przyjęcia w procedurach funkcjonowania Instytutu zapisów Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych i otrzymania prawa do posługiwania się znakiem HR Excellence in Research.

Zarówno pracownicy jaki i Dyrekcja CMPW PAN w pełni popierają wdrożenie zasad Karty i Kodeksu w CMPW PAN. Wprowadzenie zapisów Karty i Kodeksu, poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej oraz zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy na każdym etapie ścieżki zawodowej, przyczyni się do wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności badań prowadzonych w Instytucie. Ponadto, pozyskanie znaku HR Excellence będzie niewątpliwie stanowiło czynnik decydujący o znacznym wzroście atrakcyjności CMPW PAN dla dotychczasowych oraz potencjalnych pracowników naukowych.

W ramach wdrożenia zasad Karty i Kodeks, w połowie 2021 roku Dyrektor CMPW PAN, prof. Barbara Trzebicka powołała Grupę Roboczą, w skład której zaangażowani zostali pracownicy Instytutu reprezentujący naukowców (reprezentacja pracowników wszystkich laboratoriów), kierownictwo (Zastępca Dyrektora ds. naukowych) oraz administrację (Sekretariat Naukowy). Zadaniem Grupy Roboczej była analiza krajowych i instytucjonalnych przepisów prawnych i zasad działania obowiązujących w CMPW PAN mających wpływ na sferę HR i ich korelacja z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postepowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Następnie Grupa Robocza przeprowadziła anonimową ankietę wśród pracowników Instytutu oraz przygotowała raport zawierający plan działań naprawczych zmierzających do udoskonalenia w CMPW PAN obszarów, które zidentyfikowano w ramach ankiety jako nie w pełni zgodne z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu. Zatwierdzony przez Dyrekcję Centrum raport został w dniu 17.01.2022 r. przesłany do Komisji Europejskiej.

Strona HR Excellence: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

Read 5313 times

Address and contact details

Our Address:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Phone/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In short

The Center belongs to category A of scientific facilities in Poland. It was established on January 1, 2007 as a result of a merger of the Center of Polymer Chemistry of PAN in Zabrze and the Institute of Carbochemistry of PAN in Gliwice – two centers of the Polish Academy of Sciences which, for many years, had been conducting systematic work on the production and properties of macromolecular polymer and carbon materials.

image      BIP CMPW PAN