Prace magisterskie

Prace magisterskie zrealizowane w 2011

Jarek Kabiesz, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej,
temat pracy: „Synteza termoczułych polimerów gwieździstych”,
opiekun dr B. Mendrek

Aneta Ekert, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej,
temat pracy: „Oznaczanie stabilności koniugatu ibuprofen-oligomery kwasu 3-hydroksymasłowego
 (IBU-OHB) w komórkach hodowli in vitro", 
promotor dr hab. P. Kurcok

Sebastian Jurczyk, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
temat pracy: „Synteza prekursorów tetrameru kwasu 3-hydroksymasłowego”,
promotor dr hab. P. Kurcok

Magdalena Lonc, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
temat pracy: „Badania nad możliwością wykorzystania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego wysokiej rozdzielczości do monitorowania wpływu struktury łańcucha polimerowego na efekt pamięci kształtu materiału polimerowego”,
promotor prof. dr hab. J. Kasperczyk

Monika Ślązak, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
temat pracy: „Ocena możliwości sterowania uwalniania leków immunosupresyjnych poprzez wykorzystanie techniki wielowarstwowych systemów polimerowych”,
promotor prof. dr hab. J. Kasperczyk

Damian Jamioł, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
temat pracy: „Zastosowanie biodegradowalnych polimerów do opracowania systemu kontrolowanego uwalniania metronidazolu w radioterapii”,
promotor prof. dr hab. J. Kasperczyk

Zuzanna Student, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
temat pracy: „Badania mechanizmu hydrolitycznej degradacji terpolimerów z pamięcią kształtu. Zmiany struktury i wybranych własności terpolimerów z pamięcią kształtu wywołanych w procesie otrzymywania implantów metoda wtrysku”,
promotor prof. dr hab. J. Kasperczyk

Klaudia Łużak, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
temat pracy: „Otrzymanie bioresorbowalnych podłoży porowatych przeznaczonych do hodowli komórkowych in vitro”,
promotor dr hab. P. Dobrzyński

Piotr Kasperek, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
temat pracy: „Kompostowanie przemysłowe materiałów otrzymywanych na bazie polimerów z surowców odnawialnych”,
promotor prof. dr hab. inż. M. Kowalczuk

Anna Nogaj, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej 
temat pracy: „Badanie aktywności wybranych tlenkowego katalizatorów w syntezie nanorurek węglowych z metanu”
opiekunowie mgr B. Liszka, dr inż. A.Krztoń

Klaudyna Pawtel, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej,
temat pracy: „Badanie aktywności wybranego katalizatora tlenkowego w reakcji suchego reformingu toluenu”,
opiekun mgr inż. A. Łamacz, dr inż. A. Krztoń

Ewelina Puchała, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej,
temat pracy: „Synteza kopolimerów blokowych PEG-aPHB
", 
promotor dr hab. inż. P. Kurcok

Czytany 3314 razy

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

image      BIP CMPW PAN