Prace magisterskie

Prace magisterskie zrealizowane w 2015

Karolina Olszowska, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej,
temat pracy: "Kompozyty epoksydowe z porowatymi materiałami węglowymi w roli napełniaczy",
opiekun dr inż. U. Szeluga

Michał Włodarski, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej,
temat pracy: "Optymalizacja procesu wytwarzania grafenu polikrsytalicznego na podłożach miedzianych metodami chemicznego osadzania z fazy gazowej",
promotor CMPW PAN dr inż. A. Bachmatiuk 

Katarzyna Bauman, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej,
tytuł pracy: "Bezpośrednia synteza grafenu i grafenowych struktur 3D na podłożach tlenkowych",
opiekun dr inż. A. Bachmatiuk

Aleksander Foryś, Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej,
tytuł pracy: "Synteza i funkcjonalizacja grafenu 3D na nośnikach tlenkowych"
promotor CMPW PAN dr inż. A. Bachmatiuk

Paulina Bochenek, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersystetu Śląskiego, 
tytuł pracy: "Nowe poliestroimidy fotochromowe - synteza i wpływ budowy polimeru na wybrane właściwości fizykochemiczne"
promotor dr hab. inż. E. Schab-Balcerzak, opiekun mgr Jolanta Konieczkowska

Joanna Handzlik, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersystetu Śląskiego,
temat pracy: "Poliamidokwasy i poliimidy fotochromowe - kinetyka termicznej imidyzacji i wybrane właściwości fizykochemiczne"
promotor dr hab. inż. E. Schab-Balcerzak, opiekun mgr Jolanta Konieczkowska

Katarzyna Bednarczyk, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej
temat pracy: "Modyfikacja dendrytycznych kopolioksiranów o budowie rdzeń-powłoka pochodnymi bipirydylowymi i kompleksowanie związków rutenu o właściwościach antynowotworowych"
opiekun dr inż. M. Libera 

Maciej Birecki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
temat pracy: "Uwalnianie leku antyproliferacyjnego z dwuwarstwowych matryc bioresorbowalnych”,
promotor prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk, opiekun mgr Monika Musiał-Kulik 

Katarzyna Kut, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
temat pracy: "Optymalizacja metody otrzymywania miceli polimerowych dla terapii wielolekowej nowotworów”,
promotor prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk, opiekun dr Katarzyna Jelonek

Damian Koprowski, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersystetu Śląskiego,
temat pracy: "Hybrydy wybranych tlenków metali i wielościennych nanorurek węglowych - otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie w reakcjach katalitycznych"
promotor dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak, opiekun dr inż. Agata Łamacz

Czytany 2842 razy

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

image      BIP CMPW PAN