Research projects

Finished research projects

"Controlled release and degradation studies of biodegradable aliphatic polyester derivatives based nanoparticles loaded with organic drug"

Partner: Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences, Budapest

Project coordinators: dr Tivadar Feczkó, dr Joanna Rydz-Pawlak

Realization period: 2017-2019

 

"Advanced MD-LC-MS for characterization of bio-polymers and their degradation products"

Partner: Polymer Institute Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Project coordinators: dr Alena Šišková, dr inż. Wanda Sikorska

Realization period: 2016-2018

 

"New polyimides for micro- or nano-electronics and membrane separation applications"

Partner: “Petru Poni” Institute of Maromolecular Chemistry Romanian Academy, Iasiu, Romania

Project coordinators: dr Maria Bruma, dr hab. Aleksandra Wolińska-Grabczyk

Realization period: 2016-2018"Synthesis and evaluation of fluorophore labeled star polymers for transfection purposes"

Partner: University of Leuven, Leuven, Belgium

Project coordinators: prof. Mario Smet, dr hab. inż. A. Kowalczuk

Realization period: 2016-2018

 

"Preparation and characterization of carbon materials from polymer by-products and wastes"

Partner: Institute Organic Chemistry Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Project coordinators: dr hab. Boyko Tsyntsarski, dr inż. Urszula Szeluga

Realization period: 2015-2017

 

"Star polymers as carriers for biologically active substances"

Partner: Institute of Polymers Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Project coordinators: prof. Neli Koseva, dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk

Realization period: 2015-2017

 

"Polymeric nanoparticles for immobilization and delivery of drugs and biomacromolecules"

Partner: Polymer Institute Bulgarian Academy of Scieces, Sofia, Bulgaria

Project coordinators: prof. Stanisłav Rangelov, dr hab. Barbara Trzebicka

Realization period: 2015-2017

 

"Development of newest polymer nanocomposites with high performance using the perspective carbon filler - anthracite as an analogue of graphene"

Partner: Institute of Macromolecular Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Project coordinators: prof. dr. hab. Yevgen Mamunya, dr hab. Sławomira Pusz

Realization period: 2015-2017


"Preparation and characterization of polymeric micelles formed by the amphiphilic block copolymers"

Partner: Polymer Institute Bulgarian Academy of Scieces, Sofia, Bulgaria

Project coordinators: prof. dr Petar Petrov, dr hab. Barbara Trzebicka

Realization period: 2015-2017

 

"Polymer microcapsules prepared by micellization of block copolymers for catalytic applications"

Partner: Leibniz Institute of Polymer Research Dresden, Germany

Project Coordinators: dr Andriy Horechyy, dr inż. Marcin Libera

Realization period: 2015-2016


Characterization of stimuli sensitive polymers with different topology by aqueous gel permeation chromatography

Partner: Polymer Institute Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Project Coordinators: Dr Barbara Mendrek, Dr Marek Stach (Instytut Polimerów SAN, Bratysława)

Realization period: 2013-2015

 

New polymeric materials bifunctional aromatic aldehydes and amines and polyazomethine/ azomethine-sulfone for optoelectronics and membranes for separation of gas and liquid mixtures

Partner: „Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry Romanian Academy, Iasi, Romania

Project Coordinators: Dr hab. inż Bożena Jarząbek, Prof. Maria Bruma

Realization period: 2013-2015

 

Preparation and characterization of carbon materials from polymer by-products and wastes

Partner: Institute of Organic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Project Coordinators: Dr Urszula Szeluga, Prof. Temenuzhka Krumova Budinova-Petrova

Realization period: 2012-2014

 

Antibacterial surfaces with grafted linear and branched poly[2-(dimethyloamino)ethyl methacrylate]s

Partner: University of Leuven, Leuven, Belgium

Project Coordinators: Dr inż. Agnieszka Kowalczuk, Dr Mario Smet (Uniwersytet Leuven)

Realization period: 2012-2014

 

Biodegradable copoly(ester-carbonates) as cardio-vascular stent material

Partner: Fudan University, Shanghai, China

Project Coordinators: prof. dr hab. J. Kasperczyk, prof. dr Z. Fan

Realization period: 2012-2014

 

"Nowe dwufunkcyjne aromatyczne aldehydy i aminy oraz poliazometiny i polisulfoazometiny dla optoelektroniki i membrany do separacji mieszanin gazów i cieczy"

Partner: „Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry Romanian Academy, Iasi, Romania

Project Coordinators: prof. Maria Bruma, dr hab. Aleksandra Wolińska-Grabczyk

Realization period: 2013-2015

 

"New Biotechnological approaches for biodegrading and promoting the environmental biotransformation of synthetic polymeric materials”

Partner: University of Bologna, Italy

Project Coordinators:dr hab. Grażyna Adamus

Realization period: 2012-2015

 

"Otrzymywanie i charakterystyka materiałów węglowych z polimerowych produktów ubocznych i odpadów"

Partner: Institute of Organic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Project Coordinators: prof. T. Krumova Budinova-Petrova, dr U. Szeluga

Realization period: 2012-2014


"Antybakteryjne powierzchnie szczepione liniowymi i rozgałęzionymi poli[metakrylanami 2-(dimetyloamino)etylu]" 
 
Partner: University of Leuven, Leuven, Belgium

Project Coordinators: dr Mario Smet, dr inż. Agnieszka Kowalczuk

Realization period: 2012-2014


"Biodegradowalne kopoliestrowęglany – materiał na stenty sercowo-naczyniowe"

Partner: Fundan Uniwersity, Shanghai, China

Project Coordinators: prof. dr Z. Fan, prof. dr hab. J. Kasperczyk

Realization period: 2012-2014


"Biodegradowalne, czułe na bodźce hydrożele polifosfoestrowe do biomedycznych zastosowań"

Partner: Polymer Institute Bulgarian Academy of Scieces, Sofia, Bulgaria

Project Coordinators: prof. dr K. Troev, prof. dr hab. A. Dworak

Realization period: 2012-2014


"Polimerowe nanocząstki dla immobilizacji i transportu leków i biomakromolekuł"

Partner: Polymer Institute Bulgarian Academy of Scieces, Sofia, Bulgaria

Project Coordinators: dr hab. B. Trzebicka, prof. dr S. Rangelov

Realization period: 2012-2014

 

"Funkcjonalizowane hydrofilowe i amfifilowe polimery do projektowania nowych materiałów”

Partner: Polymer Institute Bulgarian Academy of Scieces, Sofia, Bulgaria

Project Coordinators: prof. dr hab. Andrzej Dworak

Realization period: 2012-2014

 

"Catalysis for Polluting Emissions Aftertreatment and Production of Renewable Energies”

Partner: Pierre and Marie Curie University, Paris, France 

Project Coordinators: dr inż. Andrzej Krztoń

Realization period: 2011-2014

 

"Nowe technologie cienkowarstwowe dla organicznych struktur fotowoltaicznych"

Partner: Uniwersytet Jana Keplera w Linzu, Austria

Project Coordinators: dr hab. J. Weszka, prof. dr N.S. Sriciftci

Realization period: 2011-2012

Projekt badawczy nr 8508/R11/R12
 

"Otrzymywanie i właściwości elektrochemiczne organicznych materiałów elektroaktywnych"

Partner: Uniwersytet Techniczny w Kownie

Project Coordinators: prof. dr hab. M. Łapkowski, prof. dr J.V. Gražulevičius

Realization period: 2012-2013 
 
 
"New Polymeric Systems for Antitumor Platinum Coordination Compounds"

Partner: Polymer Institute Bulgarian Academy of Scieces, Sofia, Bulgaria

Project Coordinators: dr inż. A. Kowalczuk, dr N. Koseva

Projekt DO02-198


"Nowe dwufunkcyjne aromatyczne aldehydy i aminy oraz poliazometiny/ polisulfoazometiny dla zastosowań w optoelektronice – synteza, struktura i własności"

Partner: „Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Romanian Academy, Iasi, Romania

Project Coordinators: dr hab. Jan Weszka, prof. Maria Bruma

Realization period: 01.01.2010 - 31.12.2012


"Nowe polimerowe pH czułe nanokontenery z hiperrozgałęzionym wnętrzem"

Partner: University of Leuven, Leuven, Belgium

Project Coordinators: dr Agnieszka Kowalczuk, dr Mario Smet

Realization period: 01.01.2010 - 31.12.2012


"Nanostrukturalne polimery do zastosowań medycznych (NANOMED)"

Partner zagraniczny: Polymer Institute Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Project Coordinators: dr Agnieszka Kowalczuk, dr Juraj Kronek

Realization period: 18.03.2010 - 31.12.2011

Projekt SK-PL-0029-09/7962/2010

 

"Synthesis and characterization of new bifunctional aromatic aldehyde and amine monomers and polyazomethine/azomethine-sulfone for optoelectronic applications. Correlation between chemical and real structures and properties"

Program for Common Work between “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry Romanian Academy, Iasi (Romania) and Center of Polymer Chemistry, PASci, Zabrze (Poland) for period 2005-2009


"Synteza i charakterystyka polimerów zawierających grupy fotoaktywne"

Partner: Politechnika w Kownie, Litwa

Project Coordinators: dr Andrzej Wanic, prof. Juozas Midas Grazulevicius

Realization period: 2009 - 2010

"Samoorganizujące się, ciekłokrystaliczne, wieloblokowe, organiczne (makro)cząsteczki o właściwościach półprzewodnikowych i ich zastosowanie w (opto)elektronice"

Partner: Uniwersytet J. Fourier, Grenoble, Francja

Project Coordinators: dr Henryk Janeczek, dr Patrice Rannou

Realization period: 2009 - 2010

 

"Modyfikowane metalami szlachetnymi (Pt, Pd, Ni, Co, Sn) masowe węgliki molibdenu i wolframu – ich aktywność w reakcji otwarcia pierścienia"

Partner: Uniwersytet P. i M. Curie, Paryż, Francja

Project Coordinators: dr Marek Lewandowski, dr Céline Sayag

Realization period: 2009 - 2010

 

"Badania degradacji bioresorbowalnych materiałów polimerowych z pamięcią kształtu"

Międzynarodowy Program Współpracy Naukowej PICS (Programme International de Coopération Scientifique)

Partner zagraniczny: Uniwersytet w Montpellier, Francja

Project Coordinators: dr hab. Janusz Kasperczyk, dr Suming Li

Realization period: 2009 - 2011

 

"Preparatyka i charakterystyka pianek węglowych otrzymanych z produktów węgla kamiennego i biomasy"

Partner: Institute of Organic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria

Project Coordinators: dr hab. Marta Krzesińska, prof. Temenuzhka Budinowa

Realization period: 2009 - 2010

 

"Biodegradowalne, czułe na bodźce hydrożele polifosfoestrowe"

Partner: Polymer Institute Bulgarian Academy of Scieces, Sofia, Bulgaria

Project Coordinators: prof. dr hab. Andrzej Dworak, prof. Kolio Troev

Realization period: 2009 - 2011

 

"Polimerowe nanocząstki dla immobilizacji i transportu leków i biomakromolekuł"

Partner: Polymer Institute Bulgarian Academy of Scieces, Sofia, Bulgaria

Project Coordinators: prof. dr hab. Andrzej Dworak, prof. Stanislav Rangelov

Realization period: 2009 - 2011


"Nowe czułe na bodźce polimery oparte o 2-oksazoliny"

Partner: Polymer Institute Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia

Project Coordinators: dr Agnieszka Kowalczuk, dr Juraj Kronek

Realization period: 2007 - 2009


"Catalysis for Environment: Depollution, Renewable Energy and Clean Fuels"

Project Coordinators: dr Andrzej Krztoń, dr Patrick Da Costa (Pierre and Marie Curie University, France))

Realization period: 2007-2010

Międzynarodowa Grupa Badawcza GDRI: Francja, Polska, Wietnam, Brazylia, Portugalia, Hiszpania, Włochy (Groupement de Recherches International)

Program GDRI jest realizowany przez 7 laboratoriów francuskich i 8 polskich.W realizację Programu włączone są również zespoły badawcze z Brazylii, Wietnamu, Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Program GDRI obejmuje wspólne badania nad:

- katalitycznym usuwaniem tlenków azotu ze stałych i ruchomych źródeł emisji,
- katalitycznym usuwaniem sadzy emitowanej przez silniki Diesla,
- izomeryzacją paliw ciekłych,
- utlenianiem lotnych związków organicznych (VOC),
- katalitycznym oczyszczaniem wody,
- uzyskiwaniem z gazu syntezowego czystych nośników energii (metanol, wodór, paliwa ciekłe) w procesach reformingu, reakcji gazu wodnego i syntezie Fischera-Tropscha.


COST 868

Renewable polymeric materials from agricultural origin such as proteins, polyesters, polysaccharides and lignin are currently under-utilised due to the high cost and difficulties in their processing (i.e. further functionalisation).

This Action aims at the development of new highly sophisticated technologies to introduce new functionalities to the surface of polymer materials in order to design smart products with applications in medicine, cosmetics, construction or technical textiles.


Framework Cooperation Agreement

Partner: Leibniz Institute for Polymer Research, Dresden, Germany

Realization period: signed on August 27, 2004 (indefinitely)

 

"Synthesis and characterisation of advanced polymer and biopolimer materials"

Partner: Polymer Institute Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
Establishment Deed of the Joint Polish-Slovak Laboratory

Realization period: signed on December 15, 2004 (indefinitely)

Read 1589 times
More in this category: « Current research projects

Address and contact details

Our Address:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Phone/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In short

The Center belongs to category A of scientific facilities in Poland. It was established on January 1, 2007 as a result of a merger of the Center of Polymer Chemistry of PAN in Zabrze and the Institute of Carbochemistry of PAN in Gliwice – two centers of the Polish Academy of Sciences which, for many years, had been conducting systematic work on the production and properties of macromolecular polymer and carbon materials.

BIP CMPW PAN