PRACOWNIA INŻYNIERII MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH

PRACOWNIA INŻYNIERII MATERIAŁÓW FUNKCJONALNYCH

Kierownik Pracowni: prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak
tel. 32 271 60 77 w. 112
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Tematyka badań ukierunkowana jest na określenie wpływu struktury chemicznej nowych materiałów, zarówno związków małocząsteczkowych jak i polimerów na ich właściwości decydujące o możliwościach zastosowania w optoelektronice organicznej, fotonice, czy też jako nowoczesne materiały membranowe.
Zakres badań obejmuje syntezę materiałów funkcjonalnych oraz ich zaawansowaną charakterystykę.
Modyfikacja struktury chemicznej otrzymywanych związków w celu uzyskania odpowiednich właściwości (optycznych, elektrycznych, mechanicznych i separacyjnych) jest prowadzona w oparciu o zasady inżynierii molekularnej i supramolekularnej. Metody te obejmują zarówno modyfikacje dokonywane na etapie syntezy, jak i post-modyfikacje chemiczne z wykorzystaniem odpowiednich grup funkcyjnych, czy też modyfikacje fizyczne polegające na otrzymywaniu cienkich warstw, blend lub materiałów heterogenicznych zawierających rozproszone molekularnie odpowiednie związki z uwzględnieniem sposobu ich wytwarzania.
Ważną cześć badań stanowią próby wykorzystania wyselekcjonowanych związków jako komponentów warstw aktywnych w ogniwach fotowoltaicznych, diodach elektroluminescencyjnych, jako warstwy porządkujące ciekłe kryształy, jako materiały wykazujące efekt fotomechaniczny oraz stosowane do wytwarzania membran do separacji gazów w tym membran, w których właściwości separacyjne (transportowe) mogą być sterowane światłem.

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

image      BIP CMPW PAN