HR Europejska Strategia dla Naukowców
logoUE
logoUE
logoUE

HR Europejska Strategia dla Naukowców

HR Europejska Strategia dla Naukowców

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 17 sierpnia 2023 r. otrzymało wyróżnienie HR Excellence in Research, które nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, wdrażającym Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R).

Strategia ta opiera się na Europejskiej Karcie Naukowca (European Charter for Researchers) oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) (zwane dalej Kartą i Kodeksem). Dokumenty te zawierają regulacje dot. praw i obowiązków, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych. Opisują również zasady rekrutacji naukowców, których instytucje-pracodawcy powinny przestrzegać, zapewniając równe traktowanie pracowników naukowych w Europie.

W dniu 23 września 2022 r. prof. Barbara Trzebicka, Dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk sygnowała list intencyjny, wyrażający wolę przyjęcia w procedurach funkcjonowania Instytutu zapisów Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych i otrzymania prawa do posługiwania się znakiem HR Excellence in Research.

Zarówno pracownicy jaki i Dyrekcja CMPW PAN w pełni popierają wdrożenie zasad Karty i Kodeksu w CMPW PAN. Wprowadzenie zapisów Karty i Kodeksu, poprzez tworzenie atmosfery sprzyjającej pracy badawczej oraz zapewnienie naukowcom stabilnych warunków pracy na każdym etapie ścieżki zawodowej, przyczyni się do wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności badań prowadzonych w Instytucie. Ponadto, pozyskanie znaku HR Excellence będzie niewątpliwie stanowiło czynnik decydujący o znacznym wzroście atrakcyjności CMPW PAN dla dotychczasowych oraz potencjalnych pracowników naukowych.

W ramach wdrożenia zasad Karty i Kodeks, w połowie 2021 roku Dyrektor CMPW PAN, prof. Barbara Trzebicka powołała Grupę Roboczą, w skład której zaangażowani zostali pracownicy Instytutu reprezentujący naukowców (reprezentacja pracowników wszystkich laboratoriów), kierownictwo (Zastępca Dyrektora ds. naukowych) oraz administrację (Sekretariat Naukowy). Zadaniem Grupy Roboczej była analiza krajowych i instytucjonalnych przepisów prawnych i zasad działania obowiązujących w CMPW PAN mających wpływ na sferę HR i ich korelacja z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postepowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Następnie Grupa Robocza przeprowadziła anonimową ankietę wśród pracowników Instytutu oraz przygotowała raport zawierający plan działań naprawczych zmierzających do udoskonalenia w CMPW PAN obszarów, które zidentyfikowano w ramach ankiety jako nie w pełni zgodne z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu. Zatwierdzony przez Dyrekcję Centrum raport został w dniu 17.01.2022 r. przesłany do Komisji Europejskiej.

Strona HR Excellence: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

Czytany 6092 razy

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

image      BIP CMPW PAN