Patenty

Patenty

"Biodegradowalne materiały włókniste i sposoby ich wytwarzania"

Więcej

"Nowe biodegradowalne (ko)polimery z monomerów β-laktonowych zawierające substancje biologiczne aktywne"

Więcej

"Sposób wytwarzania makromonomerów poli(3-hydroksyalkanianowych)"

Więcej

"Sposób wytwarzania funkcjonalizowanych makromonomerów polihydroksyalkanianowych"

Więcej

"Materiał polimerowy z indukowanym termicznie efektem pamięci kształtu o kontrolowanej temperaturze zmiany kształtu oraz sposób jego otrzymywania"

Więcej

"Sposób wytwarzania podłoża z powłoką termoczułą, podłoże z powłoką termoczułą oraz jego zastosowanie"

Więcej

Strona 1 z 2

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie - Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Barbara Trzebicka, tel. +48 32 271-60-77 w. 755W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

BIP CMPW PAN