Grupa seminaryjna I

Grupa seminaryjna I

"Termoczułe gwieździste polimetkarylany - w roztworze i na powierzchni"

Więcej

"Implantowane systemy kontrolowanego uwalniania substancji o działaniu przeciwnowotworowym"

Więcej

"Wpływ mikrostruktury oraz sposobu formowania biopoliestrów na efekt pamięci kształtu w materiałach do zastosowań biomedycznych"

Więcej

"Biodegradowalne włókniny opatrunkowe z dodatkiem propolisu wytwarzane metodą elektroprzędzenia"

Więcej

"Termoczułe gwieździste polimetakrylany – w roztworze i na powierzchni"

Więcej

"Zastosowanie biodegradowalnych materiałów polimerowych i kompozytowych w implantowanych systemach kontrolowanego uwalniania substancji leczniczych"
dr Joanna Jaworska

"Zależności pomiędzy strukturą a właściwościami poliestrów (bio)degradowanych w aspekcie ich możliwych zastosowań"
dr Joanna Rydz-Pawlak

Więcej

Strona 1 z 6

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie - Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Barbara Trzebicka, tel. +48 32 271-60-77 w. 755W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

BIP CMPW PAN