Grupa seminaryjna II

Grupa seminaryjna II

"Poliimidy oraz ich kompozyty jako prekursory nowoczesnych materiałów membranowych do separacji gazów"

Więcej

"Zastosowanie elipsometrii spektroskopowej do badania właściwości fizycznych materiałów organicznych"

Więcej

"Elektrochemiczne i spektroelektrochemiczne badania oddziaływań elektoronowych w układach donor-akceptor-donor (D-A-D) i donor-akceptor (D-A)"

Więcej

"Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne azopoliimidów, w tym badania fotoindukowanej izomeryzacji trans-cis-trans oraz efektu fotomechanicznego"

Więcej

„Poliimidy oraz ich kompozyty jako prekursory nowoczesnych materiałów membranowych do separacji gazów”

„Barwnikowe ogniwa fotowoltaiczne - wpływ struktury z uwzględnieniem rodzaju barwnika na parametry fotowoltaiczne”

Więcej

"Badania właściwości optycznych i elektrochemicznych wybranych pochodnych porfirynoidów"

Więcej

Strona 1 z 4

Adres i kontakt

Nasz adres:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Telefon/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


W skrócie

Centrum powstało 1 stycznia 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach – dwóch placówek Polskiej Akademii Nauk, które od lat prowadziły systematyczne prace nad wytwarzaniem i właściwościami materiałów makrocząsteczkowych - polimerowych i węglowych.

BIP CMPW PAN