Seminar Group I

Seminar Group I

"Biocompatible nanocomposite hydrogels for biomedical applications"

Read more...

"Kopolimery blokowe β-butyrolaktonu i wybranych oksiranów – synteza i właściwości"
Mgr Marcelina Bochenek


„Gwieździste powierzchnie poli(metakrylanu N,N’-dimetyloaminoetylu) do zastosowań biologicznych”
Mgr inż. Paulina Teper

Read more...

"Chromatografia cieczowa (HPLC) - zastosowania i możliwości badawcze aparatury"
dr hab. inż. Wojciech Wałach, prof. CMPW PAN

"Promieniowanie mikrofalowe w chemii materiałów polimerowych i węglowych (microwave-assisted synthesis)"
mgr inż. Katarzyna Filipek

"Charakterystyka polimerów metodą chromatografii żelowej (SEC-MALLS) i metodami rozpraszania światła (SLS, DLS) w roztworach – możliwości badawcze"
dr Barbara Mendrek

Read more...

"Functionalized bio-based materials for specialty applications"

Read more...

"Modyfikowane biopoliestry alifatyczne do zastosowań w inżynierii tkankowej"

Read more...

"Synthesis and structural characterisation of homo and copolymers of delta-valerolactone, prepared using boric acid as initiator"

Read more...

Page 1 of 5

Address and contact details

Our Address:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Phone/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In short

The Center belongs to category A of scientific facilities in Poland. It was established on January 1, 2007 as a result of a merger of the Center of Polymer Chemistry of PAN in Zabrze and the Institute of Carbochemistry of PAN in Gliwice – two centers of the Polish Academy of Sciences which, for many years, had been conducting systematic work on the production and properties of macromolecular polymer and carbon materials.

BIP CMPW PAN