Seminar Group I

Seminar Group I

"Elektroprzędzone, poliestrowo-poliuretanowe systemy uwalniania leków, o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu przepuklin"

Read more...

"pH-czułe nośniki glikokoniugatów substancji biologicznie aktywnych"

Read more...

„Bioresorbowalne, elektroprzędzone włókniny jako systemy kontrolowanego uwalniania leków w terapii przeciwnowotworowej”

„Biodegradowalne polimerowe systemy kontrolowanego uwalniania środków ochrony roślin”

Read more...

"Agregacja termoczułych polimerów i jej wykorzystanie do enkapsulacji związków biologicznie aktywnych"

Read more...

"Termoczułe kopolimery metakrylanu (2-hydroksyetylu) z degradowalnym łańcuchem głównym" 

Read more...

"Relationships between the structure and the properties of (bio)degradable polyesters in terms of their possible applications"

Read more...

Page 1 of 4

Address and contact details

Our Address:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Phone/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In short

The Center belongs to category A of scientific facilities in Poland. It was established on January 1, 2007 as a result of a merger of the Center of Polymer Chemistry of PAN in Zabrze and the Institute of Carbochemistry of PAN in Gliwice – two centers of the Polish Academy of Sciences which, for many years, had been conducting systematic work on the production and properties of macromolecular polymer and carbon materials.

BIP CMPW PAN