Seminar Group I

Seminar Group I

"Thermoresponsive star polymethacrylates – in the solution and on the surface"

Read more...

"Implantowane systemy kontrolowanego uwalniania substancji o działaniu przeciwnowotworowym"

Read more...

"Wpływ mikrostruktury oraz sposobu formowania biopoliestrów na efekt pamięci kształtu w materiałach do zastosowań biomedycznych"

Read more...

"Electrospun biodegradable non-woven dressing with addition of propolis"

Read more...

"Termoczułe gwieździste polimetakrylany – w roztworze i na powierzchni"

Read more...

"Zastosowanie biodegradowalnych materiałów polimerowych i kompozytowych w implantowanych systemach kontrolowanego uwalniania substancji leczniczych"
dr Joanna Jaworska

"Zależności pomiędzy strukturą a właściwościami poliestrów (bio)degradowanych w aspekcie ich możliwych zastosowań"
dr Joanna Rydz-Pawlak

Read more...

Page 2 of 5

Address and contact details

Our Address:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Phone/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In short

The Center belongs to category A of scientific facilities in Poland. It was established on January 1, 2007 as a result of a merger of the Center of Polymer Chemistry of PAN in Zabrze and the Institute of Carbochemistry of PAN in Gliwice – two centers of the Polish Academy of Sciences which, for many years, had been conducting systematic work on the production and properties of macromolecular polymer and carbon materials.

BIP CMPW PAN