Seminar Group I

Seminar Group I

”Biokompatybilne termoczułe lub hydrofilowe warstwy polimerowe. Synteza i zastosowanie”

Read more...

"Zachowanie amidoaminowych związków gemini w roztworach wodnych"

Read more...

"Processing of aliphatic polyesters for biomedical applications"

Read more...

"Kontrolowana synteza blokowych kopolimerów glicydolu i β-butyrolaktonu – wpływ budowy na właściwości"

Read more...

"Chemiczna modyfikacja polihydroksyalkanianów"

Read more...

mgr inż. Daria Lipowska
"Synteza i właściwości termoczułych nanocząstek”
mgr inż. Łukasz Otulakowski
"Agregacja termoczułych polimerów i jej wykorzystanie do enkapsulacji związków biologicznie aktywnych”

Read more...

Page 4 of 6

Address and contact details

Our Address:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Phone/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In short

The Center belongs to category A of scientific facilities in Poland. It was established on January 1, 2007 as a result of a merger of the Center of Polymer Chemistry of PAN in Zabrze and the Institute of Carbochemistry of PAN in Gliwice – two centers of the Polish Academy of Sciences which, for many years, had been conducting systematic work on the production and properties of macromolecular polymer and carbon materials.

image      BIP CMPW PAN