Seminar Group II

Seminar Group II

"Synteza i modyfikacja poliimidów do membranowej separacji gazów"

Read more...

"Nowe azopoliamidoimidy i azopoliestroimidy: badania wpływu budowy chemicznej na właściwości fizyczne, w tym fotoindukowaną dwójłomność optyczną"

Read more...

"Badanie i modelowanie właściwości optycznych i elektrycznych wybranych półprzewodników organicznych"

Read more...

”Badanie wpływu cząstek materiałów porowatych na transport gazów w membranach heterogenicznych”

Read more...

"Phosphorus and/or nitrogen-containing polymers for high performance applications"

Read more...

"Spectroscopic ellipsometry - an insight in the organic material properties"

Read more...

Page 2 of 3

Address and contact details

Our Address:
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Phone/Fax:
Tel. +48 32 271-60-77
Fax +48 32 271-29-69
 
Rzecznik prasowy:
Prof. dr hab. Grażyna Adamus, tel. +48 32 271-60-77 w. 226


 
Inspektor Ochrony Danych:
mgr Paulina Gąsior, tel. +48 32 271-60-77 w. 236
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


In short

The Center belongs to category A of scientific facilities in Poland. It was established on January 1, 2007 as a result of a merger of the Center of Polymer Chemistry of PAN in Zabrze and the Institute of Carbochemistry of PAN in Gliwice – two centers of the Polish Academy of Sciences which, for many years, had been conducting systematic work on the production and properties of macromolecular polymer and carbon materials.

image      BIP CMPW PAN